lang="en-US"> כוח לעובדים » הישגי הארגון

הישגי הארגון

מאז הוקם “כוח לעובדים”, השיג הארגון לא מעט תוצאות בשטח אשר שיפרו באופן משמעותי את תנאי העסקתם של העובדים המאוגדים בו. אנו גאים להציג בפניכם את רשימת ההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו בין חברי “כוח לעובדים” לבין הנהלות מקומות העבודה השונים. ראוי לציין שכל הסכם שהושג, נדרש לקבל את אישורם של העובדים על ידי הצבעה דמוקרטית. ברוב המקומות העבודה בהם השיג הארגון הסכם קיבוצי לא היה מעולם הסכם מסוג זה.


לחצו על ההסכם כדי לקבל מידע

1. הסכם קיבוצי בחיפה כימיקלים צפון

לצפייה בנוסח ההסכם המלא

לאחר שביתה חריפה של חצי שנה, השיגו עובדי חיפה כימיקלים הסכם קיבוצי. גולת הכותרת של ההסכם: כניסת עובדי דור ב’ לטבלאות שכר של דור א’, צמצום משמעותי של הפערים בין עובדי דור א’ לדור ב’, השוואת תנאים של עובדי דור ב’ לאלו של דור א’ בנושאים כמו קריאה מיוחדת, עבודה ביום חופש, תוספת משמרת שנייה ושלישית ותוספות ותק. בעוד כעשור תעלם החלוקה של עובדי הדורות.

– תוספת שכר של כ-25 אחוז לעובדי דור ב’ בפריסה של 5 שנים.

– תוספת שכר על עבודה במשמרות צהריים, לילה, סופי שבוע וימי חופש לעובדי דור ב’ בדומה לתוספות של עובדי דור א’. (לא היה קיים לפני ההסכם הנוכחי)

– תוספת שכר לעובדי דור ב’ על קריאה מיוחדת בדומה לעובדי דור א’. (לא היה קיים לפני ההסכם)

– תוספת ותק לעובדי דור ב’ של אחוז לשנה בדומה לעובדי דור א’ שיתבטא בשכרם (לא היה קיים לפני ההסכם הנוכחי)

– תוספת שכר של כ-7.5 אחוז לעובדי דור א’ בפריסה של חמש שנים (בנוסף למנגנון הקיים).

– שמירה על היקף מספר העובדים המאורגנים.

– קביעת מגבלה של חמישים עובדים בלבד שיועסקו בחוזים אישיים באתר.

– אפשרות לפרישה מרצון של 28 עובדים לפי החלטת וועד העובדים בתנאים מיטביים.

– קבלת מענק חתימה בסכום של 2,500 ₪ לכל עובד.

– שמירה על התנאים הסוציאליים והשוואת התנאים הסוציאליים של עובדי דור ב’ לאלו של דור א’ כמו: קייטנות, מלגות ללימודים ועוד.

– קיצור תקופת קבלת הקביעות לעובדים חדשים מחמש שנים לארבע שנים.

– בניית מגנון הגנה לעובדי דור ב’ – פיטורין רק לאחר שימוע בהשתתפות הוועד.

– הגנה על חברי ועד העובדים ועל העובדים האקטיביסטים של השביתה.

2. הסכם קיבוצי לעובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון

צפייה בהסכם המלא מול נוטרי ציון
צפייה בהסכם המלא מול איתן שמיר

לאחר מאבק עיקש של וועד המנקות באוניברסיטת בן גוריון נחתם סכם קיבוצי ראשון בוועד המאגד עובדי קבלן בישראל. הסכם זה נחתם מול איתן שמיר וחברת נוטרי ציון אשר העסיקו את העובדות.

עיקרי ההסכם:

• הענקת ביגוד עובדה מלא ונעלי עבודה
• תוספות שכר לעובדות המועסקות במעבדות האוניברסיטה
• תוספות שכר במקרים של עבודה לאחר שיפוצים או צביעה בבניין
• עיגון מערך ביטחון תעסוקתי לעובדות אשר מחייב התייעצות עם וועד העובדות במקרה של פיטורין.

3. הסכם קיבוצי סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה

הסכם קיבוצי ראשון – 31.1.2011

לצפייה בנוסח ההסכם המלא

הישגי ההסכם:
• תוספת ממוצעת של 23% למשכורת המנחים
• יצירת רצף תעסוקתי- קבלת משכורת גם בתקופת הביניים שבין הסמסטרים
• תנאים סוציאליים מלאים והפרשה לקרן השתלמות

הסכם קיבוצי שני – 11.1.2015

לצפייה בנוסח ההסכם המלא

4. הסכם קיבוצי במרכזי הטיפול במכורים לסמים

לצפייה בנוסח ההסכם המלא

הסכם קיבוצי ראשון לעובדי מרכזי המתדון והסובוטקס

הסכם ראשון זה בשירות החיוני כל כך, העוסק בשיקום מכורים לסמים על ידי טיפול פסיכוסוציאלי ושימוש בתחליפי סם, מבטא את רצון העובדים וההנהלה לנהל יחסי עבודה תקינים ולמסד שיפור בתנאי העובדים בכדי להתפנות לחזית המרכזית של בלימת הפרטתם של המרכזים בידי משרד הבריאות, מדובר בהסכם ראשוני וקצר מועד (חצי שנה) המכיל הישגים משמעותיים לעובדים ויהווה בסיס לקידום יחסי העבודה גם בהמשך.

ההסכם שיחול על כ130 העובדים בעשרת המרכזים הפרוסים ברחבי הארץ מטבריה ועד באר שבע, כולל שיפור משמעות של תנאי העבודה של עובדים שהתקבלו בשנים האחרונות והשוואתם לתנאים ולהטבות שהיו מקובלים בעבר במרכזים, מענק חד פעמי לכלל העובדים, תוספת שכר של כ4% בממוצע לכלל העובדים, מנגנון פיטורים משופר והקמת ותקצוב וועדת השתלמויות מקצועיות בשיתוף העובדים.

ההסכם הושג לאחר חודשים של מו”מ בין וועד העובדים ושי כהן מהנהגת כוח לעובדים- הארגון היציג של העובדים, לבין מנכ”ל האגודה לבריאות הציבור המפעילה את המרכזים- מר יהודה כהן וסמנכ”לית האגודה עו”ד יסמין נחום, ומסדיר לראשונה תנאי העסקה ושכר בעבור מגוון המקצועות בשירות: מטפלים, עובדים סוציאליים, חובשים ועוד.

5. הסכם קיבוציים במכון שכטר 6. הסכמים קיבוציים בסינמטק ירושלים 8. הסכם קיבוצי בקרן החדשה לישראל 9.הסכמים קיבוציים בעמותות חסות הנוער
  • ההסכם הקיבוצי בתוכנית הילה הוא ההסכם הקיבוצי הראשון למורות קבלן בישראל וההסכם הקיבוצי הגדול ביותר ב”כח לעובדים”, מבחינת מספר עובדים הכלולים בו.
  • ההסכם הוא תוצאה של מאבק של למעלה משנתיים, שכלל התאגדות, 2 סכסוכי עבודה, 11 שביתות ומו”מ אינטנסיבי לקראת חתימתו.
  • ההסכם מעגן את התנאים הכלכליים של המורות והמנחות של תכנית היל”ה, כפי שנקבעו במכרז שפורסם במרץ 2012, משפר חלק מהתנאים האלה, ובעיקר – נותן ביטחון תעסוקתי למורות ולמנחות: מבטיח גם המשך העסקה משנת הלימודים הקודמת לכל העובדות וגם שמירה על היקף ההעסקה בעתיד.

נוסח ההסכם המלא

11. הסכם קיבוצי בבית הספר הפתוח הדמוקרטי ביפו
      ההסכם הקיבוצי כולל שיפור משמעותי בתנאי השכר והפנסיה של המורים והשוואתם לתנאי המורים המועסקים על ידי משרד החינוך. בנוסף, מייסד ההסכם נהלים ברורים, שקופים ומחייבים להערכה ובמקרה הצורך, לפיטורים.
    ההסכם מבטיח שלא יהיו פיטורים אלא בקונצנזוס של ההנהלה ושל נציגות התלמידים וכך הוא מעגן אלמנט חשוב ברוח הדמוקרטית של ביה״ס במסגרת חוקית פורמלית, זאת בניגוד למצב השרירותי ששרר עד כה. ההסכם אף מגדיר יצירה של מנגנונים שוטפים שמטרתם להבטיח שקיפות, דיאלוג ושיתוף פעולה בין ועד העובדים להנהלה, כמו גם נהלים ליישוב סכסוכים.

נוסח ההסכם המלא

12. הסכם קיבוצי באגודה לזכויות האזרח 13. הסכם קיבוצי במכללה האקדמית של תל אביב-יפו 14. הסכם קיבוצי בשנקר - בית הספר הגבוה להנדסה ולעיצוב 15. הסכם קיבוצי ארגון עובדי כוח לעובדים 16. הסכם קיבוצי אגד תעבורה 17. הסכם קיבוצי לאומי שירותי שוק ההון 18. הסכם קיבוצי ארגון נשות חירות 19. הסכם קיבוצי קווים 20. הסכם קיבוצי עוף טרי ובריא 21. הסכם קיבוצי ביה״ס הדמוקרטי הוד השרון 22. הסכם קיבוצי עמותת רעות 23. הסכם קיבוצי עוף הנגב

“כוח לעובדים” גאה בהישגיו, וימשיך להיאבק למען שינוי דרכי העסקה לא הוגנות בישראל!

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן