מי אנחנו?

כוח לעובדים הוא ארגון עובדים כללי, סוציאליסטי ודמוקרטי, המייצג כ-30,000 עובדות ועובדים ממגוון ענפי תעסוקה בישראל: מטפלות משפחתונים ועובדות צהרונים, נהגי אוטובוס, מרצי מכללות, מורות לנוער בסיכון, מדריכים ועובדות סוציאליות בשירותים החברתיים המופרטים, עובדי חברות עירוניות, ועוד.

כוח לעובדים נוסד בשנת 2007, לאחר עידן של קריסת העבודה המאורגנת בישראל, עת שיעור העובדים המאורגנים צנח מכ-80% בשנות ה 80 לכדי פחות מרבע מציבור השכירים בראשית המאה ה 21. עידן של פירוק נרחב של מנגנוני מדינת הרווחה בישראל. מגמות אלה הביאו להחמרת העוני והפערים הכלכליים-חברתיים, כרסום בחוסן החברתי, אי-יציבות פוליטית, ופגיעה קשה באוכלוסיות מוחלשות בישראל.

כוח לעובדים נוסד על ידי פעילות ופעילים חברתיים במטרה לשנות מציאות זו – לארגן עובדים על מנת לתת בידיהם כלים להרחיב את רווחתם, כוחם וביטחונם הכלכלי, ולהגביר את השוויון, הסולידריות, הדמוקרטיה והערבות ההדדית במקומות העבודה ומעבר להם. ואכן, כוח לעובדים יצר תנופה מחודשת של התארגנויות עובדים בישראל, הביא להיפוך המגמה ולגדילה של שיעור העובדים המאורגנים, ושינה את פני שוק העבודה ויחסי העבודה בישראל.

כוח לעובדים הוא ארגון ייחודי ופורץ דרך:

  • ארגון העובדים הדמוקרטי ביותר בישראל. בהשראת ארגוני עובדים אירופאים, רק בכוח לעובדים ההכרעות המהותיות, לרבות חתימה על הסכמים קיבוציים, מתקבלות בהצבעה דמוקרטית של כלל העובדים הרלוונטיים. העובדים ב"כוח לעובדים", שותפים מלאים לעיצוב יחסי העבודה במקום העבודה, בעלי יכולת פיקוח אפקטיבית על הנהגת הארגון הנבחרת בתדירות גבוה, ובעלי יכולת לעצב את מדיניותו ואופיו של הארגון.
  • שותפות וסולידריות בין כלל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית. בארגון חברים ופועלים יחד עובדים יהודים וערבים, חילונים וחרדים, מהמרכז ומהפריפריה. הארגון שם דגש על בניית מנהיגויות עובדים מגוונות תוך התגברות על מתחים זהותיים המאפיינים את המציאות הישראלית המורכבת. העמקת הסולידריות והתודעה הדמוקרטית מביאה לשותפות עמוקה ופעולה משותפת של אנשים המשתייכים לקבוצות זהות שונות.

 

  • איגוד עובדים שלא היו מאוגדים מעולם. מראשית דרכו, כוח לעובדים מהווה כתובת לעובדים בסקטורים תעסוקתיים שעד הקמתו מעולם לא היו מאוגדים. הארגון פיתח, לראשונה בישראל, שיטות עבודה לפריצה לענפי תעסוקה חדשים ולהרחבת מעגל העבודה המאורגנת. בעקבות הקמתו נוסדו לראשונה מחלקות לאיגוד עובדים גם בארגוני עובדים אחרים.

בחזית ריפוי השירותים החברתיים. מתוך ייצוג ארוך שנים של מגוון עובדים בשירותים החברתיים המופרטים, מהווה הארגון גורם בעל מומחיות ייחודית בגיבוש מדיניות ופתרונות לשיקום מנגנוני מדינת הרווחה בישראל.

בואו להתנדב!

מבין הועדים שאנחנו מייצגים