מי אנחנו?

"כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי" – הוא ארגון עובדים ישראלי כללי שהוקם בשנת 2007 ומאגד עובדים ממגוון תחומים רחב. כוח לעובדים מסייע לקבוצות עובדים להתאגד ולהקים ועדי עובדים, על מנת להגן על זכויות העובדים ולחתום על הסכמים קיבוציים, שמעגנים בתוכם את שיפור תנאי ההעסקה. נכון לשנת 2020 חברים בכוח לעובדים כ-18,000 עובדים ועובדות והוא מייצג כ- 35,000 עובדים ועובדות.

כוח לעובדים הוא ממובילי תנופת ההתאגדות בשוק העבודה הישראלי. עשרות אלפי עובדות ועובדים, משלל תחומים, התאגדו במסגרת הארגון בשנים האחרונות והביאו לשינוי בתנאי ההעסקה במקום העבודה. בין היתר, כוח לעובדים מאגד עובדים מענפי תעסוקה שלא אוגדו בעבר או שתנאי ההעסקה בהם התדרדרו בעקבות הפרטות, העסקה קבלנית ושיטות העסקה פוגעניות נוספות.

כוח לעובדים פועל במתכונת הדמוקרטית של ארגוני עובדים סקנדינביים, והחלטותיו מתקבלות בדרך זו. תקנון הארגון מחייב את בחירות דמוקרטיות של חברי הוועדים. כוח לעובדים ארגון העובדים היחידי בישראל, שבו ההכרעות הנוגעות לפעולת הוועד, לרבות חתימה על הסכם קיבוצי, והפסקתה של שביתה, נעשית בהצבעה דמוקרטית ע"י כלל העובדים המאוגדים ממקום העבודה. בנוסף, באסיפת הנציגים שהינה הנהגת הארגון, ישנה נציגות לכל ועד הקיים בכוח לעובדים, על פי גודלו היחסי.

כוח לעובדים מקדם שינוי חברתי-כלכלי בחברה הישראלית בכלל ובשוק העבודה בפרט. בין ההישגים של כוח לעובדים נמנים כמובן הסכמים קיבוציים רבים ופסקי דין מהותיים. לרשימת ההסכמים לחצו כאן. בנוסף להתאגדויות המקומיות והארציות, פועל כוח לעובדים מדי שנה לקידום סוגיות חברתיות-כלכליות, בהתאם להחלטת נבחרי הארגון. אנו מאמינים כי איגודי עובדים חזקים הם המפתח למדיניות של צדק חברתי.

בואו להתנדב!

מבין הועדים שאנחנו מייצגים