התאגדות היא הדרך האפקטיביות ביותר לשיוויון חברתי ולחברה צודקת יותר

התארגנות עובדים היא הדרך האפקטיבית ביותר לשיפור תנאי ההעסקה במקום העבודה. מחקרים בינלאומיים רבים, מראים כי שכרם של עובדים מאורגנים גבוה משמעותית משכרם של עובדים לא מאורגנים באותו מקום ובאותו מקצוע.

הקמת ועד עובדים במקום העבודה, פעולה הנעשית במסגרת ארגון עובדים, מאפשרת לעובדות ולעובדים לנהל מו"מ להסכם קיבוצי שישפר את תנאי העבודה. התאגדות עובדים מחזקת את העובדים ביכולתם לדרוש שיפור תנאים – היא מעניקה ליווי מקצועי, הגנה משפטית וזכות לשביתה או לחץ ארגוני אחר ("חלשים לחוד, חזקים כאיגוד").

מלבד היכולת להשיג הסכם קיבוצי, במקומות עבודה רבים בישראל מופרות זכויותיהם של העובדים. רק התאגדות עובדים מאפשרת אכיפה אפקטיבית ושמירה על זכויות עובדים.

התאגדות עובדים נותנת לעובדים קול במקום העבודה. אל מול משברים ושינויים במקום העבודה, מאפשרת ההתאגדות לעובדים להביע את דעתם ולהגן על זכויותיהם.

התאגדות מצרפת אותך לתנועה עולמית רחבה המקדמת סולידריות וצדק חברתי. זכויות העובדים הבסיסיות הקיימות אינן תוצאה של חסד פתאומי מצד המדינה או המעסיקים. זכויות אלו הן תוצר של מאבק ארוך בשנים של ציבור העובדים. אי-הגבלה של מספר שעות העבודה ביום, שבוע עבודה הנמשך 7 ימים והעדר שכר מינימום היו מנת חלקם של רוב מוחלט מהעובדים, עד שתנועות ואיגודי עובדים בעולם נאבקו והצליחו לשנותם. בישראל חלק מההישגים מעוגנים בחוקי המדינה וחלקם בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה