התאגדות היא הדרך האפקטיביות ביותר לשיוויון חברתי ולחברה צודקת יותר

התארגנות עובדים היא הדרך האפקטיבית ביותר לשיפור תנאי ההעסקה במקום העבודה. מחקרים בינלאומיים רבים מראים, ששכרם של עובדים מאורגנים גבוה משמעותית משכרם של עובדים לא מאורגנים באותו איזור ובאותו מקצוע.

הקמת ועד עובדים במקום העבודה היא פעולה הנעשית במסגרת ארגון עובדים. הדבר מאפשר לעובדות ולעובדים לנהל מו"מ להסכם קיבוצי שישפר את תנאי העסקתם. התאגדות עובדים מחזקת את העובדים מול המעסיק, מאפשרת להם להגן על זכויותיהם ולדרוש שיפור תנאים. ההתאגדות במסגרת ארגון עובדים מעניקה ליווי מקצועי, הגנה משפטית וזכות לשביתה או לחץ ארגוני אחר. וכפי שכבר הוכח שוב ושוב: עובדים הם חלשים לחוד אך  חזקים כאיגוד.

מלבד היכולת להשיג הסכם קיבוצי, במקומות עבודה רבים בישראל מופרות זכויותיהם של העובדים. רק התאגדות עובדים מאפשרת אכיפה אפקטיבית ושמירה על זכויות עובדים.

התאגדות עובדים נותנת לעובדים קול מול המעסיק. ההתאגדות מאפשרת לעובדים להביע את דעתם ולהגן על זכויותיהם במקום העבודה הן בהתנהלות שגרתית והן אל מול משברים ושינויים.

ההתאגדות מצרפת כל עובד ועובדת, לתנועה עולמית רחבה, המקדמת סולידריות וצדק חברתי. חשוב לזכור, שזכויות העובדים הבסיסיות הקיימות בישראל או בעולם, אינן תוצאה של חסד פתאומי מצד המדינה או המעסיקים. זכויות אלו הן תוצר של מאבקים ארוכי שנים של ציבור העובדים. למשל, בעבר לא הייתה קיימת הגבלה על מספר שעות העבודה ביום, שבוע העבודה נמשך 7 ימים ולא היה שכר מינימום. רוב מוחלט של העובדים עבדו בתנאי עבדות, עד שתנועות ואיגודי עובדים בעולם נאבקו והצליחו לשנותם. במדינות בהן לא קיימים ארגוני עובדים, יש מאות מיליוני עובדים שממשיכים לעבוד בתנאים לא אנושיים גם כיום. במדינת ישראל חלק מההישגים מעוגנים בחוקי המדינה וחלקם בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. המציאות בישראל מוכיחה שיש פחות ניצול של עובדים ובפרט של עובדים מוחלשים במקומות עבודה מאוגדים.