שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת דצמבר 2017

שכר חודשי – למי שמועסק במשרה מלאה (42 שעות בשבוע החל מאפריל 2018): 5,300 ₪

שכר לשעה – עובדים המשתכרים לפי שעה: 29.12 ₪

לפירוט והרחבה ראו באתר כל זכות »