כוח לעובדים – ארגון העובדים הדמוקרטי היחיד בישראל

חשוב להתאגד.

עובדים מאוגדים יכולים להגן על זכויותיהם, לשפר את שכרם ואת תנאי עבודתם ולעגן הישגים אלו בהסכמים קיבוציים, המחייבים את המעסיק.

מעבר ליתרונות שההתאגדות מקנה לעובדים עצמם, איגודי עובדים חזקים הם המפתח למדיניות של צדק חברתי בעולם כולו. הנתונים בעולם מצביעים על קשר ישיר בין אחוז העובדים והעובדות המאוגדים במדינה כלשהי, לבין מדיניות סוציאל-דמוקרטית יציבה, שוויון כלכלי חברתי, צמצום העוני וחופש פוליטי. הדוגמא המובהקת לקשר זה היא במדינות סקנדינביה.

הכי נכון להתאגד עם כוח לעובדים.

כוח לעובדים הוא ארגון עובדים כללי שהוקם בשנת 2007. הארגון מייצג כ- 35,000 עובדות ועובדים בהם: נהגי אוטובוסים, סגל הוראה במכללות, מורות לנוער נושר, עובדות טיפול בגיל הרך, עובדי רווחה בשירותים מופרטים, סייעות צהרונים ועוד. מאז הקמתו, חתם הארגון על עשרות רבות של הסכמים קיבוציים חדשים.

כוח לעובדים מעניק ליווי מקצועי הנוגע לכלל ההיבטים של תהליך ההתארגנות: ייעוץ בגיבוש הדרישות וניהול המשא ומתן, סיוע בבניית הנהגת עובדים לטווח ארוך וביצירת וועד עובדים יציב ומתפקד, ניהול סכסוכי עבודה ושביתות ומתן מענה לכל התנכלות ופגיעה מצד המעסיק. לארגון ניסיון מקיף במגוון רחב של תחומי תעסוקה: מחברות הייטק ופיננסים ועד לעובדי קבלן ועובדים בשירותים מופרטים.

כוח לעובדים הוא ארגון עובדים סוציאל-דמוקרטי המחויב לסולידריות מעמדית ויהודית- ערבית, לצדק חברתי, למדינת רווחה אוניברסאלית ולדמוקרטיה בעולם העבודה.

כוח לעובדים הינו ארגון עצמאי, המסרב לקבל תרומות מגורמים חיצוניים לצורך מימון צרכיו השוטפים ונמנע מכל תלות בממשלה או במעסיקים. תקציב הארגון מבוסס על דמי החבר והטיפול של העובדים המאורגנים ומיוצגים בארגון.

כוח לעובדים הוא ארגון העובדים הדמוקרטי היחיד בישראל.

תקנון הארגון מחייב בחירות דמוקרטיות של חברי הוועדים מידי שנתיים. הוועדים הנבחרים הם שממנים את הנהגת הארגון והם גם רשאים להדיח אותה. כוח לעובדים הינו ארגון העובדים הכללי היחיד בארץ בו יש לוועדים סמכות למנות או להדיח את הנהגת הארגון.

התקנון של כוח לעובדים מחייב גם, שכל הסכם קיבוצי המתגבש מול מעסיק, יובא להצבעה של כלל העובדים החברים בכוח לעובדים, אשר עליהם ההסכם אמור לחול. זאת כתנאי לאישורו ולחתימתו. כוח לעובדים הוא ארגון העובדים היחיד בישראל, שבו קיימת חובה כזאת.

תקנון ומבנה הארגון מבטיחים שהארגון יהיה מחויב תמיד לשמור אך ורק על האינטרסים של העובדים. התקנון ומבנה הארגון מבטיחים שהארגון וכל האמצעים העומדים לרשותו ישמשו אך ורק למען העובדים המיוצגים על ידו.

הצטרפו אלינו וקחו חלק בשינוי יחסי הכוח במקום העבודה שלכם ובחברה הישראלית כולה!

מדוע להתאגד עם כוח לעובדים?