כוח לעובדים – ארגון העובדים הדמוקרטי היחיד בישראל

כוח לעובדים הוא ארגון העובדים היחיד בישראל הפועל במתכונת דמוקרטית. תקנון הארגון מחייב בחירות דמוקרטיות של חברי הוועדים. לכל ועד הזכות להחליט לגבי כל עניין הנוגע לו, לרבות חתימה על הסכם קיבוצי, התחלת שביתה והפסקתה. כל הסכם קיבוצי המתגבש מול המעסיק מובא להצבעה של כלל העובדים שהתאגדו, כתנאי לאישורו. בנוסף, באספת הנציגים שהינה הנהגת הארגון, ישנה נציגות לכל ועד הקיים בכוח לעובדים, על פי גודלו היחסי. ערכי הארגון מחויבים לשמירה על האינטרסים של כלל העובדים. בכל עת הארגון וכל האמצעים העומדים לרשותו מחויבים ופועלים אך ורק למען החברים והעובדים המיוצגים על ידו.

כוח לעובדים הוא ארגון מקצועי ומנוסה. הארגון מעניק ליווי מקצועי הנוגע לכלל ההיבטים של תהליך ההתארגנות, ייעוץ בגיבוש הדרישות וניהול המשא ומתן, סיוע בבניית הנהגת עובדים לטווח ארוך ויצירת וועד עובדים יציב ומתפקד, ניהול סכסוך עבודה ושביתה ומתן מענה לכל התנכלות ופגיעה מצד המעסיק כתוצאה מתהליך ההתארגנות. לארגון ניסיון במגוון רחב של תחומי תעסוקה – מחברות הייטק ופיננסים ועד לעובדי קבלן ועובדים בשירותים מופרטים .

מדוע להתאגד עם כוח לעובדים?