ועדת הביקורת

ועדת הביקורת אמונה על בדיקת תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו. הועדה בודקת את התאמת פעולות הארגון למטרותיו, בוחנת את הישגיו ועוקבת אחר ביצוע ההחלטות של אספת הנציגים וצוות ארגון. חברי הועדה נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים. בכל שנה מתפרסם דו"ח ועדת ביקורת ומוצג לאסיפה.

בין הנושאים שנבדקו על ידי ועדת ביקורת:

  • בשנת 2014 עסק הדו"ח בחיזוק אסיפת הנציגים והמלצות לשיפור נגישות האסיפה, הכנה והגשת הדו"ח הכספי וכן קידום תחום הרווחה והפרט בארגון.
  • בשנת 2015 עסקה ועדת ביקורת בהגדרת תפקידי המזכ"לים המשותפים, ובשנת 2016 ניהלה ועדת הביקורת מעקב אחר כניסת המזכ"לים לתפקיד, ממשקי העבודה בינם לבין צוות ארגון ומימוש תכניות העבודה.