מה הסיכון בזה?

//מה הסיכון בזה?

זכות ההתארגנות מעניקה שורת הגנות על עובדים מאוגדים או בתהליך התאגדות. נוסף לכך, בשנים האחרונות בית הדין פסק בחומרה נגד מעסיקים שניסו להתערב בהתאגדויות העובדים או לפגוע בעובדים שהתאגדו. כדי לנקוט בכל פגיעה שהיא כלפי עובד שמתאגד על המעסיק לספק לכך סיבה מוצדקת במיוחד, בפרט כאשר העובד לוקח חלק מרכזי בהתאגדות.

2018-06-14T18:22:37+03:00|

השאר תגובה