זכות השביתה וההתארגנות בישראל

//זכות השביתה וההתארגנות בישראל

להדפסת זכותון לקראת שביתה

בישראל קיימת עומדת בפני כל עובד זכות השביתה וההתארגנות. זכות זו מאפשרת לעובדים להתאגד, להפעיל צעדים ארגוניים ולשבות ומגינה על העובדים המאורגנים. עם זאת, תנאי הסף להתארגנות ולשביתה בישראל מחמירים מאלה הקיימים ברוב מדינות אירופה.

בישראל רק ארגון עובדים יציג יכול להכריז על שביתה, בתנאי שאינה עומדת בניגוד להסכמים קודמים בין הארגון והמעסיק.

ארגון עובדים יציג הוא מי שחברים בו יותר מ-1/3 מהעובדים במקום העבודה, ובלבד שאין ארגון עובדים אחר שיש בו יותר חברים. רק ארגון עובדים אחד יכול להיחשב כיציג בכל קבוצת עובדים. קבוצת עובדים כזו  נקראת בדין הישראלי ״יחידת מיקוח״. יחידת המיקוח כוללת את כל העובדים של אותו המעסיק. עם זאת, ניתן להגדיר קבוצה שאינה ״כלל עובדי המעסיק״ כיחידת המיקוח במצבים מיוחדים מאד ועל ידי בית הדין לעבודה (או בהסכמת המעסיק), למשל במקרים של מסורת של הסכמים קיבוציים נפרדים לקבוצת עובדים מסוימת. לדוגמא: סגל מנהלי וסגל הוראה באוניברסיטה. או שישנה קבוצת עובדים בעלת מאפיינים שונים ומיוחדים.

כאמור, ניתן להכריז על שביתה רק כאשר מדובר בהשבתה שאינה נוגדת הסכם קיבוצי קודם, במידה וקיים. סעיף השקט התעשייתי בהסכמים הקיבוציים הוא הקובע באילו מצבים יוכל הארגון לקיים שביתה גם בתקופת היותו של ההסכם הקיבוצי בתוקף.
כל שביתה מוגנת בישראל מחייבת הכרזה על סכסוך עבודה בהתרעה של לפחות 15 יום מראש. ההכרזה על סכסוך עבודה נמסרת בכתב למעסיק ולממונה על יחסי העבודה, גוף ממשלתי שתפקידו לגשר בין מעסיקים וארגוני עובדים.
שביתה מוגנת מזכה את העובדים השובתים ואת ארגון העובדים בהגנות הבאות: א. לא ניתן לתבוע את העובדים או את ארגון העובדים על הנזק שנגרם למעסיק כתוצאה מהשביתה או על הנזק שנגרם ללקוחותיו של המעסיק עקב השביתה. ב.אסור לפטר את העובדים השובתים או להפלותם לרעה, גם לאחר חזרתם לעבודה. ג. לשכת התעסוקה אינה יכולה להתנות מתן דמי אבטלה בנכונות של מובטל ללכת לעבוד במקום עבודה שובת. כמו כן, אסור למעסיק להחליף את העובדים השובתים בעובדי חברת כוח אדם או עובדים שאינם חלק ממקום העבודה.
בזמן שביתה המעסיק אינו חייב בתשלום שכר לעובדים השובתים. לעתים בסיומה של השביתה נחתמים הסכמים במסגרתם העובדים מחוייבים להשלים חלק מהעבודה שלא בוצעה בתקופת השביתה ומקבלים שכר מלא או כמעט מלא על תקופת השביתה.
לעובדים השובתים מותר להימצא בשטח מקום העבודה בזמן שביתה וכך גם לנציגי ארגון העובדים היציג. כמו כן מותר להם לאכוף את השביתה באמצעים לא אלימים, דוגמת הסברה בעל פה ובכתב. רק בית דין לעבודה מוסמך לקבוע ששביתה אינה שביתה מוגנת, למעסיק לא עומדת סמכות כזאת.

2018-06-14T18:41:23+03:00|

השאר תגובה