הערכים להם אנו מחויבים

הקוד האתי נוסח במטרה להגדיר את הערכים להם מחויבות חברי כוח לעובדים. לצד ניסוח הקוד, החליטה אסיפת הנציגים בכוח לעובדים להקים נציבות אתית במטרה לטפל ולברר תלונות בעלות מאפיינים אתיים או מקרים בהם הופר הקוד האתי של הארגון. מטרת הנציבות והקוד האתי היא לשמר בארגון ערכים של דמוקרטיות, סולידריות, יושרה, כבוד הדדי, שוויוניות, הוגנות ושקיפות. הנציבה/הנציב האתי/ת נבחר/ת על ידי אסיפת הנציגים אחת לשנתיים. ניתן לפנות אליה/אליו בתלונה ובסמכותה/ו לפתוח תלונה מיוזמתה/ו בכל עניין הנראה לה/לו כהפרה של ערכים אלו.

נציבות אתית:

רונה ברייר-גארב
הדס בן אליהו
טלפון – 052-7500352
דוא"ל – [email protected]

 

קוד אתי