הקוד האתי של כוח לעובדים

////הקוד האתי של כוח לעובדים
הקוד האתי של כוח לעובדים2018-06-25T14:30:32+02:00

הערכים להם אנו מחויבים

הקוד האתי נוסח במטרה להגדיר את הערכים להם מחויבות חברי כוח לעובדים. לצד ניסוח הקוד, החליטה אסיפת הנציגים בכוח לעובדים להקים נציבות אתית במטרה לטפל ולברר תלונות בעלות מאפיינים אתיים או מקרים בהם הופר הקוד האתי של הארגון. מטרת הנציבות והקוד האתי היא לשמר בארגון ערכים של דמוקרטיות, סולידריות, יושרה, כבוד הדדי, שוויוניות, הוגנות ושקיפות. הנציב האתי נבחר על ידי אסיפת הנציגים אחת לשנתיים. ניתן לפנות אליו בתלונה ובסמכותו לפתוח תלונה מיוזמתו בכל עניין הנראה לו כהפרה של ערכים אלו.

נציבה אתית:
אסנת אלנתן
טלפון – 050-5321730
דוא"ל – [email protected]

קוד אתי