ועדת הכספים

ועדת הכספים מורכבת מנציגי אספת הנציגים ונבחרת אחת לשנה. הועדה מתווה דרך ומדיניות לשימוש בכספים, מפקחת על התנהלותו הכלכלית של הארגון אל מול התקציב שאושר באספה והיא בעלת תפקיד מרכזי בחשיבה על פיתוח והגדלת מקורות ההכנסה ועל קריטריונים למתן הלוואות.

לתקנון ועדת כספים »

ועדת הרווחה

ועדת הרווחה אחראית על פיתוח מערך הרווחה עבור כל חברי הארגון. הוועדה מסייעת באפיון ההטבות המתאימות לחברי הארגון ובקידום פעילויות רווחה ארגוניות. בנוסף, עומדת הוועדה בקשר קבוע עם נציגי ועדים.