ועדת הכספים

ועדת הכספים מורכבת מנציגי אספת הנציגים ונבחרת אחת לשנה. הועדה מתווה דרך ומדיניות לשימוש בכספים, מפקחת על התנהלותו הכלכלית של הארגון אל מול התקציב שאושר באספה והיא בעלת תפקיד מרכזי בחשיבה על פיתוח והגדלת מקורות ההכנסה ועל קריטריונים למתן הלוואות.

לתקנון ועדת כספים »

ועדת הרווחה

ועדת הרווחה אחראית על פיתוח מערך הרווחה עבור כל חברי הארגון. הוועדה מסייעת באפיון ההטבות המתאימות לחברי הארגון ובקידום פעילויות רווחה ארגוניות. בנוסף, עומדת הוועדה בקשר קבוע עם נציגי ועדים.

הועדה לשוויון מגדרי

הוועדה לשוויון מגדרי מסייעת לארגון לקדם שוויון בין נשים לגברים במקום העבודה באמצעות פעילות איגוד-מקצועית. בין הישגי הוועדה: בניית הסכם קיבוצי רגיש מגדרית ראשון מסוגו, בשיתוף עם הקליניקה לזכויות נשים בעבודה באוניברסיטה העברית, בניית אוגדן לוועדי עובדים להתמודדות עם הטרדות מיניות ועוד.

פנייה לרכזת הועדה:
דליה קופרלי
דוא"ל – [email protected]

הפגנה ארצית משפחתונים

ועדת הביקורת

ועדת הביקורת אמונה על בדיקת תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו. הועדה בודקת את התאמת פעולות הארגון למטרותיו, בוחנת את הישגיו ועוקבת אחר ביצוע ההחלטות של אספת הנציגים וצוות ארגון. חברי הועדה נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים. בכל שנה מתפרסם דו"ח ועדת ביקורת ומוצג לאסיפה.

בין הנושאים שנבדקו על ידי ועדת ביקורת:

  • בשנת 2014 עסק הדו"ח בחיזוק אסיפת הנציגים והמלצות לשיפור נגישות האסיפה, הכנה והגשת הדו"ח הכספי וכן קידום תחום הרווחה והפרט בארגון.
  • בשנת 2015 עסקה ועדת ביקורת בהגדרת תפקידי המזכ"לים המשותפים, ובשנת 2016 ניהלה ועדת הביקורת מעקב אחר כניסת המזכ"לים לתפקיד, ממשקי העבודה בינם לבין צוות ארגון ומימוש תכניות העבודה.

ועדת הבחירות

ועדת הבחירות אמונה על ארגון וניהול הבחירות בסניפים. בסמכותה לדאוג שבסניפים מתקיימים תהליכי בחירות תקינים בהתאם לתקנון ולאתיקה הארגונית. הועדה אחראית לפירוש התקנון והתאמתו לשטח, ולפיתוח כלים שיעזרו לסניפים לקיים בחירות פוריות, שיקדמו צרכים או תהליכים נוספים שהסניף מצוי בהם. חברי הועדה נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים.

בחירות עובדי הניקיון באוניברסיטת תל אביב