הנהגת הארגון

הנהגת הארגון2018-07-03T22:16:04+03:00

הנהגת הארגון

הנהגת הארגון מורכבת מארבעה מזכ"לים משותפים ומעשרה חברי צוות נבחר מתנדב – צוות ארגון.

המזכ"לים המשותפים מנהלים את הארגון בפועל בחלוקה הבאה: מנהל המערך המשפטי, מנהלת המטות, ושני מנהלי תחום. המזכ"לים נבחרים אחת לשנתיים על ידי אספת הנציגים.

צוות ארגון הינו הועד המנהל של כוח לעובדים, נבחר אחת לשנה באספת הנציגים. הצוות מורכב, על פי תקנון 'כוח לעובדים', לפחות במחציתו מנציגים באספת הנציגים (נציגי עובדים) ולפחות בשליש מחבריו – נשים. כך מבטיח הארגון כי הנהגת הארגון תתבסס על נציגי הוועדים המאוגדים בארגון. הצוות הנבחר הינו צוות מגוון ונותן ביטוי לגיוון שיש בכוח לעובדים. לחברי הצוות הנבחרים לשנה זו>>>

הנהגת הארגון נפגשת אחת לשבועיים ומנהלת בפועל את הארגון בין אסיפה לאסיפה – דיון בחזון הארגון ובתכנית האסטרטגית, אישור התארגנויות חדשות וסכסוכי עבודה, אישור העסקת עובדים חדשים ועוד. בנוסף אחראי צוות למנות ממונות מתוכו שיהוו כתובת לטיפול במקרי הטרדות מיניות בתוך הארגון: בין השכירים/ות, המתנדבות/ים והפעילים/ות.

מזכלים משותפים