הנהגת הארגון

הנהגת כוח לעובדים  מורכבת משלושה חלקים: ועד מנהל, צוות ארגון ומזכל"ים משותפים.

צוות ארגון  נבחר אחת לשנה באספת הנציגים. הצוות הנבחר מורכב מנציגי ועדים בלבד והינו צוות מגוון ונותן ביטוי לגיוון שיש בכוח לעובדים. לחברי הצוות הנבחרים לשנה זו>>>

הוועד המנהל מורכב מחברי הארגון.פועל במקביל ואחראי על חובות ועד מנהל לפי חוק העמותות 1980.

צוות ארגון והועד המנהל נפגשים אחת לשבועיים ומנהלים בפועל את הארגון בין אסיפה לאסיפה – דיון בחזון הארגון ובתכנית האסטרטגית, אישור התארגנויות חדשות וסכסוכי עבודה, אישור העסקת עובדים חדשים, אישור הסכמים קיבוציים  ועוד. חברי וחברות צוות ארגון והוועד המנהל, נבחרים מדי שנה על ידי "אסיפת הנציגים".

מזכל"ים משותפים4 מזכ"לים משותפים האחראיים על הניהול השוטף של כלל הארגון ונבחרים ע"י "אסיפת הנציגים" לקדנציות בנות שנתיים

המזכ"לים המשותפים מנהלים את הארגון בפועל בחלוקה הבאה: מנהל/ת המערך המשפטי, מנהל/ת המטות, ושני מנהלי/ות תחום. המזכ"לים נבחרים אחת לשנתיים על ידי אספת הנציגים.

הרכב ההנהלה(על שלושת חלקיה) מורכב, עפ"י תקנון הארגון, כך ששליש מחבריו – נשים.
מזכלים משותפים