אספת הנציגים

אספת הנציגים היא הגוף המרכזי בו מיוצגים כל ועדי הארגון.

האספה מורכבת מנציגי ועדים ביחס של נציג אחד על כל 50 חברי ארגון במקום העבודה.

וועד עובדים ב"כוח לעובדים" מקיים בחירות אחת לשנתיים, כאשר נבחרי הוועד במקומות הראשונים, בהתאם למספר חברי הארגון במקום העבודה, הם מי שחברים באספת הנציגים.

אספת הנציגים היא זאת שבוחרת את הנהגת הארגון, והיא זאת שמוסמכת להחליף את ההנהגה בכל עת. האספה היא גם הגוף היחיד שיכול לשנות את תקנון הארגון.

אספת הנציגים בוחרת גם את: ועדת הביקורת של הארגון, את ועדת הבחירות הראשית המנהלת את הליכי הבחירות בארגון, את בית הדין של הארגון ואת ועדות האספה.

יושב ראש האסיפה: יו"ר אספת הנציגים נבחר על ידי חברי האספה אחת לשנתיים. היו"ר מנהל את ישיבות האספה והוא שותף מרכזי בקביעת סדר היום שלהן. היו"ר יחד עם מזכירות האספה, שנבחרת לצידו, מהווה כתובת לחברי האספה ואיש הקשר בין האספה למוסדות הארגון האחרים.

יושב ראש אספת הנציגים לשנים 2023-2024. : מיכה וקנין, סופרבוס