עמוד השדרה של כוח לעובדים

תקנון כוח לעובדים הינו עמוד השדרה של הארגון וכל חבר שמצטרף לארגון מחויב לו. התקנון מפרט את מטרות הארגון ואת התנהלות מוסדותיו הדמוקרטיים – הלב הפועם של כוח לעובדים. התקנון נקבע ואושר ע"י אסיפת הנציגים של הארגון. בין ההוראות תוכלו למצוא נהלים בנוגע להצטרפות חברים חדשים, סיום חברות בארגון, נהלי אסיפת הנציגים, נהלי בחירות וכן אופן הערעור על החלטות שהתקבלו.

בנוסף, בין התקנונים תוכלו למצוא את הקוד האתי של הארגון. כללים אתיים שמכל חבר בארגון מצופה לעמוד בהם.

החתמות בסמינר הקיבוצים