שעות נוספת לשכיר בשכר גלובאלי

שעה נוספת היא כל שעה מעבר ל- 8 שעות עבודה ביום (כשעובדים 6 ימים בשבוע), או כל שעת עבודה מעל 8.6 שעות עבודה ביום (כשעובדים 5 ימים בשבוע). שעות נוספות מחשבים לפי אותו היום ולא ניתן לקזז (לדוגמא: עובד שהועסק ביום א’ 12 שעות וביום ב’ רק 3 שעות- זכאי לשעות נוספות עבור יום העבודה הראשון).הערה: נקבע כי שבוע עבודה הוא של 42 שעות, לכן אם עובד הועסק למשל 8 שעות ביום במשך 6 ימים בשבוע הוא זכאי לגמול שעות נוספות עבור השעות שמעבר ל- 42 השעות השבועיות. (למרות שבכל יום בנפרד לא עבד מעל 8 שעות).

שעות עודפות לעובד במשרה חלקית

עובד לדוגמא שמועסק לפי החוזה שלו 5 שעות ביום, ונדרש לעבוד ביום מסוים 8 שעות, יחושבו השעות שמעבר ל- 5 לשעות עודפות שהתגמול עליהן הוא לפי תעריף שעה רגילה.

הפסקה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה

ביום עבודה של שש שעות ומעלה, תחול הפסקה של מינימום 45 דקות, מהן הפסקה רצופה אחת של 30 דקות. יתר 15 הדקות יכולות להנתן שלא ברציפות. לגבי התשלום עבור ההפסקה, החוק אינו מחייב את המעסיק לשלם עבור ההפסקה כל עוד העובד רשאי לעשות בה כרצונו וחופשי לצאת ממקום העבודה. ואולם, ברגע שהעובד שוהה במקום העבודה במהלך ההפסקה וניתן להזעיקו במהלכה – אסור למעביד לקזז מהשכר החודשי את זמני ההפסקה.

רישום שעות עבודה

חשוב מאוד לנהל רישום של שעות עבודה. קשה לקבל גמול עבור שעות נוספות או עבודה בשבת, אם אין לעובד הוכחה כמה שעות הועסק מידי יום, אלא אם כן יש מסגרת שעות קבועה (למשל 10 שעות ביום). אולם גם אז הנטל על העובד להוכיח שהייתה מתכונת קבועה של שעות עבודה ובמסגרתה ההעסקה בשעות נוספות.

משרות אמון

בתפקידים מסוימים יש פטור מתשלום שעות נוספות: תפקידים שלא מאפשרים פיקוח על שעות עבודה, תפקידי ניהול, או משרות שדורשות מידה מיוחדת של אמון אישי, כאשר הכוונה היא לבעלי שכר גבוה.

תשלום עבור שעות נוספות

בעד שתי השעות הנוספות הראשונות – 125% מהשכר הרגיל.

בעד כל שעה נוספת אחריהן – 150% מהשכר הרגיל.

עבודה בשבת/חג

יום המנוחה השבועי כולל 36 שעות רצופות.

מי שעובד 5 ימים בשבוע – עבודה ביום שישי בבוקר נחשבת לעבודה בשבת. עבור השעות הרגילות בשבת 150%, עבור השעתיים הנוספות הראשונות 175% ויתר השעות

200% (תוספת השעות הנוספות מחושבות לפי תעריף השבת).

שכר גלובלי ושעות נוספות

חוק הגנת השכר אוסר על תשלום שכר גלובלי על מנת לדאוג לכך שעובדים אכן יקבלו גמול שעות נוספות.

מידע נוסף ניתן לקרוא באתר כל זכות »

במידה והינך עובד/ת במקום לא מאוגד ויש לך שאלה בנושא זכויות עובדים ניתן לפנות לאחד מהגופים ברשימת הגופים המסייעים באתר כל זכות »