זכאות לפיצויי פיטורים

מי שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורין. פיצויי הפיטורין מחולקים למעין מקדמה שמופרשת לגוף הפנסיוני של העובד, ורכיב השלמה שניתן אך ורק במצב של פיטורין. ביחד שני אלו מהווים 8.33% משכר העובד בכל חודש (סה"כ משכורת אחת בשנה). בנוסף ישנם מקרים בהם התפטרות תזכה בפיצויי פיטורים (התפטרות בדין מפוטר). ניתן לקרוא בהרחבה באתר כל זכות »

חישוב פיצויי פיטורים

חישוב הפיצויים הוא לפי השכר ברוטו (המשכורת האחרונה לפני הפיטורים), אלא אם כן יש במקום העבודה סעיף 14 ואז הפרשות המעסיק יבואו במקום פיצויי הפיטורין. ניתן לקרוא על סעיף 14 בהרחבה באתר כל זכות »

באמצעות התאגדות עובדים וחתימה על הסכם קיבוצי ניתן להיטיב את הניתן במסגרת החוק, לדוגמא תשלום פיצויי פיטורין מלאים גם במקרים של התפטרות, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות לעובדים ועוד.