מספר ימי הבראה

כל עובד שהשלים שנת עבודה אחת זכאי לתשלום דמי הבראה. עובד שעבד מעבר לשנה זכאי לחלק היחסי של תקופת עבודתו. עובד שלא השלים שנה ראשונה מלאה בעבודה אינו זכאי לדמי הבראה. עובד במשרה חלקית זכאי לקבל דמי ההבראה על פי החלק היחסי של המשרה, וכן עובד שעבד רק בחלק מן השנה.

בזמן החופשה השנתית, חופשת הלידה וימי מחלה בתשלום ממשיכים העובדים לצבור ימי הבראה, אך במהלכה חופשה ללא תשלום – אין צבירה של ימי הבראה.

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד תלויים בותק שלו במקום העבודה ובסקטור שבו הוא מועסק (ישנם הבדלים בין מספר ימי ההבראה להם זכאים העובדים במגזר הפרטי לבין מספר הימים להם זכאים העובדים המועסקים במגזר הציבורי). על מספר ימי הזכאות וכן על התעריפים השונים ניתן לקרוא באתר כל זכות »

מועד התשלום

מקובל לשלם בחודשים יוני-ספטמבר, אך אין מניעה חוקית לפצל את התשלומים ולשלם כל חודש את החלק היחסי. תשלום הבראה חייב להופיע כשורה נפרדת בתלוש השכר.

באמצעות התאגדות עובדים וחתימה על הסכם קיבוצי ניתן להרחיב את מספר הימים והתעריף המקובל במגזר הציבורי (תעריף גבוה יותר) גם על עובדים במגזר הפרטי.

במידה והינך עובד/ת במקום לא מאוגד ויש לך שאלה בנושא זכויות עובדים ניתן לפנות לאחד מהגופים ברשימת הגופים המסייעים באתר כל זכות »