ועדת הבחירות

ועדת הבחירות אמונה על ארגון וניהול הבחירות בסניפים. בסמכותה לדאוג שבסניפים מתקיימים תהליכי בחירות תקינים בהתאם לתקנון ולאתיקה הארגונית. הועדה אחראית לפירוש התקנון והתאמתו לשטח, ולפיתוח כלים שיעזרו לסניפים לקיים בחירות פוריות, שיקדמו צרכים או תהליכים נוספים שהסניף מצוי בהם. חברי הועדה נבחרים אחת לשנה על ידי אספת הנציגים.

בחירות עובדי הניקיון באוניברסיטת תל אביב