הנהלת הארגון

ניצן תנעמי
ניצן תנעמימזכלית משותפת
תם פרומוביץ
תם פרומוביץמנהל איגוד מקצועי
איתי סבירסקי
איתי סבירסקימנהל איגוד מקצועי
אביגיל שחם
אביגיל שחם מזכלית משותפת

הנהלת הארגון- ועד מנהל

ירון הופמן דישון
ירון הופמן דישוןהסניף הכללי
צמרת הראל כנות
צמרת הראל כנותהמכון הטכנולוגי חולון
מירה קיטרון בלינקוב
מירה קיטרון בלינקובהמכללה האקדמית כנרת
יפית גבאי
יפית גבאי נהיגה נכונה
עמי וטורי
עמי וטורי

מטות אזוריים

ראומה שלזינגר
ראומה שלזינגרראשת מטה מרכז
Your Content Goes Here
ענבר קמחי
ענבר קמחירכזת איגוד מקצועי מטה מרכז
Your Content Goes Here
יוני בלבן
יוני בלבןרכז שטח מטה מרכז
Your Content Goes Here
מאיר פחימה
מאיר פחימהראש מטה דרום
Your Content Goes Here
יורי אמינוב
יורי אמינוברכז איגוד מקצועי מטה ירושלים
Your Content Goes Here
יעל שלו-ויגיסר
יעל שלו-ויגיסר ראשת מטה ירושלים
Your Content Goes Here
אלברט סופר
אלברט סופרראש מטה צפון
Your Content Goes Here

ענפים

תמר זילברשטיין
תמר זילברשטייןרכזת איגוד מקצועי בענף תחבורה
Your Content Goes Here
תמר אוחנה
תמר אוחנהראשת ענף תחבורה במשותף
Your Content Goes Here
איתי כהן
איתי כהןראש ענף תחבורה במשותף
Your Content Goes Here
יעקב דמרי
יעקב דמרירכז איגוד מקצועי בענף התחבורה
Your Content Goes Here
שלמה כהן
שלמה כהןרכז איגוד מקצועי בענף התחבורה
Your Content Goes Here
תאיר קמינר גולדפיינר
תאיר קמינר גולדפיינררכזת איגוד מקצועי בענף התחבורה
Your Content Goes Here
דנה לויטס
דנה לויטסרכזת איגוד מקצועי בענף ההשכלה הגבוהה
Your Content Goes Here
בן אידלברג
בן אידלברגראש ענף השכלה גבוהה במשותף
Your Content Goes Here
הילה אסיה
הילה אסיהרכזת איגוד מקצועי בענף השכלה גבוהה
Your Content Goes Here
רפי קמחי
רפי קמחיראש ענף השכלה גבוהה במשותף
Your Content Goes Here
מרטין וילר
מרטין וילרראש ענף חינוך ורווחה במשותף
Your Content Goes Here
דנה קציר
דנה קצירראשת ענף הגיל הרך במשותף
Your Content Goes Here
עמרי פז
עמרי פזראש ענף חינוך ורווחה במשותף
Your Content Goes Here
נעה שאואר
נעה שאוארראשת ענף הגיל הרך במשותף
Your Content Goes Here

המערך המשפטי

עוד שרון כץ-ברשטלינג
עוד שרון כץ-ברשטלינג ראש המערך המשפטי
Your Content Goes Here
עוד ליאור לרנר
עוד ליאור לרנר
Your Content Goes Here
עוד שיר שבתאי
עוד שיר שבתאי
Your Content Goes Here
עוד זאב שצקי
עוד זאב שצקי
Your Content Goes Here
עוד שי גלי
עוד שי גלי

תפקידי מטה

דליה קופרלי
דליה קופרליחשבת שכר
Your Content Goes Here
אסי גרברז
אסי גרברזרכז התרחבות וצמיחה איגוד מקצועית
Your Content Goes Here
יעל וולפנזון
יעל וולפנזוןמנהלת כספים
Your Content Goes Here
אלעד הן
אלעד הןרכז ועדת בחירות ומרשם חברים
Your Content Goes Here
יניב בר אילן
יניב בר אילןדובר ומנהל מערך תקשורת
Your Content Goes Here
ינאי הימלפרב
ינאי הימלפרברכז ניו מדיה
Your Content Goes Here
נעה נוצני
נעה נוצניראש תחום קידום מדיניות
Your Content Goes Here

אסיפת הנציגים

מיכה וקנין
מיכה וקניןיור אסיפת הנציגים
מור דיטש
מור דיטשרכזת המוסדות הדמוקרטיים
Your Content Goes Here