ארגון עובדים דמוקרטי – הדרך לצדק חברתי

כוח לעובדים הוא ארגון עובדים כללי, סוציאליסטי ודמוקרטי, המייצג כ-35,000 עובדות ועובדים ממגוון ענפי תעסוקה בישראל: מטפלות משפחתונים ועובדות צהרונים, נהגי אוטובוס, מרצי מכללות, מורות לנוער בסיכון, מדריכים ועובדות סוציאליות בשירותים החברתיים המופרטים, עובדי חברות עירוניות, ועוד.

כוח לעובדים נוסד בשנת 2007, לאחר עידן של קריסת העבודה המאורגנת בישראל, עת שיעור העובדים המאורגנים צנח מכ-80% בשנות ה- 80 לכדי פחות מרבע מציבור השכירים בראשית המאה ה- 21. עידן של פירוק נרחב של מנגנוני מדינת הרווחה בישראל. מגמות אלה הביאו להחמרת העוני והפערים הכלכליים-חברתיים, כרסום בחוסן החברתי, אי-יציבות פוליטית, ופגיעה קשה באוכלוסיות מוחלשות בישראל.

כוח לעובדים נוסד על ידי פעילות ופעילים חברתיים במטרה לשנות מציאות זו – לארגן עובדים על מנת לתת בידיהם כלים להרחיב את רווחתם, כוחם וביטחונם הכלכלי, ולהגביר את השוויון, הסולידריות, הדמוקרטיה והערבות ההדדית במקומות העבודה ומעבר להם. ואכן, כוח לעובדים יצר תנופה מחודשת של התארגנויות עובדים בישראל, הביא להיפוך המגמה ולגדילה של שיעור העובדים המאורגנים, ושינה את פני שוק העבודה ויחסי העבודה בישראל.

כוח לעובדים הוא ארגון ייחודי ופורץ דרך:

  • ארגון העובדים הדמוקרטי ביותר בישראל. בהשראת ארגוני עובדים אירופאים, רק בכוח לעובדים ההכרעות המהותיות, לרבות חתימה על הסכמים קיבוציים, מתקבלות בהצבעה דמוקרטית של כלל העובדים הרלוונטיים. העובדים ב"כוח לעובדים", שותפים מלאים לעיצוב יחסי העבודה במקום העבודה, בעלי יכולת פיקוח אפקטיבית על הנהגת הארגון הנבחרת בתדירות גבוה, ובעלי יכולת לעצב את מדיניותו ואופיו של הארגון.
  • שותפות וסולידריות בין כלל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית. בארגון חברים ופועלים יחד עובדים יהודים וערבים, חילונים וחרדים, מהמרכז ומהפריפריה. הארגון שם דגש על בניית מנהיגויות עובדים מגוונות תוך התגברות על מתחים זהותיים המאפיינים את המציאות הישראלית המורכבת. העמקת הסולידריות והתודעה הדמוקרטית מביאה לשותפות עמוקה ופעולה משותפת של אנשים המשתייכים לקבוצות זהות שונות.
  •   איגוד עובדים שלא היו מאוגדים מעולם. מראשית דרכו, כוח לעובדים מהווה כתובת לעובדים בסקטורים תעסוקתיים שעד הקמתו מעולם לא היו מאוגדים. הארגון פיתח, לראשונה בישראל, שיטות עבודה לפריצה לענפי תעסוקה חדשים ולהרחבת מעגל העבודה המאורגנת. בעקבות הקמתו נוסדו לראשונה מחלקות לאיגוד עובדים גם בארגוני עובדים אחרים.
  • בחזית ריפוי השירותים החברתיים. מתוך ייצוג ארוך שנים של מגוון עובדים בשירותים החברתיים המופרטים, מהווה הארגון גורם בעל מומחיות ייחודית בגיבוש מדיניות ופתרונות לשיקום מנגנוני מדינת הרווחה בישראל.
אודות כוח לעובדים

דמוקרטי

כוח לעובדים פועל במתכונת הדמוקרטית של ארגוני עובדים סקנדינביים, והחלטותיו מתקבלות בדרך זו. חברי הועדים נבחרים באופן דמוקרטי. לכל ועד הזכות להחליט לגבי כל עניין הנוגע לו, לרבות חתימה על הסכם קיבוצי, והפסקת שביתה. כך, אין מצב שהסכם ייחתם "מעל ראשם" של העובדים או ללא ידיעתם. בנוסף, באסיפת הנציגים, שמהווה את הגוף הדמוקרטי העליון בכוח לעובדים (ה"כנסת של הארגון") ישנה נציגות לכל ועד המאוגד בכוח לעובדים עפ”י גודלו היחסי, ואלו בוחרים את הנהגת הארגון ואת הועדות שמובילות את הארגון בין אסיפה לאסיפה.

שיוויוני

הארגון מבוסס על מבנה דמוקרטי שבו הכוח נמצא בידי העובדים. כוח לעובדים מאמין בשוויון כלכלי חברתי, בשוויון מלא בין נשים וגברים, ערבים ויהודים וכל חלקי החברה הישראלית. בהנהגת הארגון הנבחרת מכהנים נציגי ונציגות עובדים ממקומות מגוונים אשר נותנים ייצוג למגזרים שונים בחברה הישראלית.

מקצועי

בכוח לעובדים צוותים מקצועיים מתחומי יחסי העבודה, המשפט, החברה, התקשורת ותחומים נוספים. הצוות שלנו מורכב מאנשים מנוסים שחוו מאבקי עובדים רבים והובילו משאים ומתנים רבים. בכוח לעובדים כל החברים שווים ונהנים מזכות שווה לבחור, להיבחר ולהשפיע. אנו מאמינים בסולידאריות בין כלל העובדים במסגרת מקומות העבודה, במסגרת ענפי עבודה ובמשק בכללותו. הארגון מעודד את חבריו להתארגן על בסיס מקום עבודה ולא על בסיס מקצוע או חלוקות אחרות, כיוון שלעובדים במקצועות שונים באותו מקום עבודה ישנם אינטרסים משותפים אותם יוכלו לממש בצורת התאגדות שכזו. כמו כן, אנו סבורים כי זוהי חובתם של עובדים חזקים לסייע לחבריהם העובדים שמעמדם התעסוקתי חלש יותר.

משיג

בעשור שעבר מאז הקמתו של הארגון, נצברו הישגים משמעותיים הן בתחום ההסכמים הקיבוציים ושיפור תנאי העסקתם של חברי הארגון והן בצד המשפטי שבו הושגו מספר פסיקות תקדימיות לטובת העבודה המאורגנת בישראל. בין ההישגים של כוח לעובדים, נמנים מעל ל-50 הסכמים קיבוציים במקומות מאוגדים חדשים, רובם הסכמים פורצים. חלק מהישגים אלו הינם השגים היסטוריים כמו לדוגמא ההסכם הקיבוצי הראשון שנחתם בין עובדים לקבלן השרות המעסיק אותם, הסכם קיבוצי ראשון בחברת היי-טק בישראל, הסכמים תקדימיים ופורצי דרך בקרב סגלים זוטרים במכללות ציבוריות ובשירותים מופרטים בתחומי רווחה, חינוך, בריאות ותחבורה ציבורית.