מי מאוגדות בענף הגיל הרך?

//מי מאוגדות בענף הגיל הרך?

בישראל פועלים כ-1,800 מעונות יום מפוקחים, בהם מועסקות כ-14,000 מטפלות, המטפלות בכ-100,000 פעוטות. מעונות היום מופעלים ע"י: רשויות מקומיות- 28%, ארגוני נשים (ויצו, נעמת, נשי חירות, אמונה)- 40%, מתנ"סים ומרכזים קהילתיים- 7% והשאר ע"י זכיינים אחרים. (מתוך מחקר של הממ"מ).
תנאי ההעסקה של העובדות במעונות היום שונים ממקום למקום, והם תלויים במקום העבודה. במקומות המאוגדים תנאי ההעסקה הינם טובים יותר אך עדיין לא מספקים, בהתחשב בעבודה החינוכית המשמעותית ובקושי הפיזי הכרוך בה.
בכוח לעובדים מאוגדות עובדות ארגון "נשי חירות". האיגוד חתם על שני הסכמים קיבוציים אשר שיפרו את התנאים של כלל העובדות: מטפלות, מבשלות ומנהלות. הושגו טבלאות שכר עם עליה עפ"י וותק, העלאה בשכר, קרנות השתלמות, קיצור שבוע עבודה מ-6 ל-5 ימים, ועוד.
במאי 2016 היה איום להשבתה ארצית רחבה של מעונות היום ע"י הארגונים המפעילים הגדולים. ביוזמתן של חברות ועד עובדות נשי חירות המאוגדות בכוח לעובדים נעשתה פנייה לשר העבודה והרווחה לצרף ראשות ועדי עובדות למשא ומתן בין משרד הרווחה לארגונים המפעילים. בעקבות הצטרפותן של ראשות הוועדים הושג תקציב צבוע עבור העלאה בשכרן של כל המטפלות והמבשלות במעונות המוכרים. בנוסף, מנהלי הארגונים המפעילים קיבלו תקציב לא צבוע לשימוש כרצונם.
בהסכם נחתם כי, לעובדת במשרה מלאה עם ותק של פחות מ-3 שנים תינתן תוספת קבועה של 400 ש"ח בחודש. וכי לעובדת במשרה מלאה עם ותק גבוה מ-3 שנים תינתן תוספת קבועה של 300 ש"ח בחודש, כאשר תוך שנתיים התוספת תעלה ל-400 ש"ח בחודש.

2018-06-15T11:44:54+03:00|

השאר תגובה