סגירת משפחתון (לקיחת סמל משפחתון ממטפלת)?

//סגירת משפחתון (לקיחת סמל משפחתון ממטפלת)?

הסמכות לסגירת משפחתון הינה בידי ועדת היגוי. לרכזת אין סמכות לסגור משפחתון, אך היא יכולה לדווח ולהגיש בקשת סגירה. כדי לסגור משפחתון חייבים לקיים שימוע בפני ועדת היגוי. המטפלת זכאית להגיע לשימוע עם כל אדם שהיא חפצה (עו"ד, חבר, נציג/ה מכוח לעובדים וכו') ולהשמיע את טענותיה מול הוועדה. הוועדה חייבת לכלול מספר בעלי תפקידים ממוסדות שונים (הרשימה המלאה מופיעה באוגדן הנהלים). המטפלת צריכה לקבל מראש מכתב הזמנה מנומק לשימוע.
כאשר מאיימים על מטפלת בסגירת משפחתון, ההמלצתנו היא לפנות ללא דיחוי לסיוע לאיגוד מטפלות המשפחתונים.

2018-06-15T11:57:05+03:00|

השאר תגובה