מה לגבי ביטוח למשפחתון?

//מה לגבי ביטוח למשפחתון?

המטפלות מחויבות לתנאי פוליסת ביטוח מאוד ספציפיים. באחריות המטפלת לבטח את עצמה על חשבונה בפוליסת ביטוח צד ג'. חשוב כי המטפלות יבטחו עצמן בביטוח אישי ולא קבוצתי.
אסור למפעיל לחייב מטפלת לבטח אצל סוכן ביטוח מסוים! המטפלות יכולות לבחור כל פוליסה או סוכן שמקיים את התנאים שבאוגדן הנהלים של משרד העבודה והרווחה.
מטפלות המאוגדות בכוח לעובדים יכולות לעשות ביטוח ייעודי מוזל ע"י סוכנות ביטוח שבה יש הסדר ייעודי למטפלות משפחתונים.

2018-06-15T22:15:33+03:00|

השאר תגובה