lang="en-US"> כוח לעובדים » זכויות עובדים

זכויות עובדים

.

זכויות כלליות

זכויות התארגנות של עובדים

ההסכם הקיבוצי וחשיבותו

זכותון לקראת שביתה

זכויות עובדים בישראל (עברית) (ערבית)

זכויות עובדים בהליך פיטורים

שכר מינימום

כללי יסוד במשפט העבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה – מדריך לעובדים ועובדות

שוויון הזדמנויות בעבודה – מדריך למעסיקים ומעסיקות

פיטורים והתפטרות

חופשה שנתית

דמי הבראה

שעות נוספות (הרחבה: שעות נוספות) (משרת אמון)

עבודה בחגים

היעדרות מעבודה (זכויות) (דף מידע דמי מחלה)

זכויות בהריון, לידה וטיפולי פוריות

תלושי שכר (תיקון חוק הגנת השכר) (ניכויים לא חוקיים)

סעיפים לא חוקיים בחוזה עבודה

קנסות לא חוקיים

פנסיה (דף מידע) (עיקרי צו הרחבה)

קליטת עובדי כוח אדם אחרי 9 חודשים


 

מידע בנושא הטרדות מיניות

נציבות הארגון לטיפול בהטרדות מיניות

הטרדה מינית במקום העבודה (עברית)(אנגלית)(רוסית)(רומנית)

זכויות מיוחדות לעובדים עפ”י ענף עבודה

זכותון למלצרים/ות ולעובדים/ות באולמות ובגני אירועים (עברית) (ערבית)

זכויות עובדים בתחום הניקיון

זכויות עובדים בתחום השמירה והאבטחה (הרחבה: עובדי שמירה) (עלות שכר)

זכויות עובדי כוח אדם

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן