lang="en-US"> כוח לעובדים » המדריך לנציג\ה

המדריך לנציג\ה

אני הנציג\ה של העובדים באספה הארצית של כוח לעובדים, מה זה אומר?  מדריך קצר על האחריות והסמכות של נציגות ונציגי הסניפים והדרך להשתמש בתפקיד הנציג כדי לעזור לעובדות ולעובדים שאתנו.

לגרסה מודפסת של המדריך לחצ\י כאן.

“כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי” הוא ארגון עובדים ישראלי שהוקם בשנת 2007 ומאגד עובדיםממגוון תחומים במגזר הפרטי והציבורי. בכוח לעובדים מסייעים לקבוצות עובדים להתאגד ולהקים ועדי עובדים, על מנת להגן על זכויות העובדים ולחתום מול המעסיק על הסכם קיבוצי שמעגן בתוכו את שיפור תנאי ההעסקה.

דמוקרטי

כוח לעובדים פועל במתכונת הדמוקרטית של ארגוני עובדים סקנדינביים, והחלטותיו מתקבלות בדרך זו. חברי הוועדים נבחרים באופן דמוקרטי. לכל ועד הזכות להחליט  לגבי כל עניין הנוגע לו, לרבות חתימה על הסכם קיבוצי, התחלת שביתה והפסקתה. כל הסכם קיבוצי המתגבש מול המעסיק מובא להצבעה של כלל העובדים שהתאגדו, כתנאי לאישורו. בנוסף, באסיפת הנציגים שהינה הנהגת הארגון, ישנה נציגות לכל ועד הקיים בכוח לעובדים, עפ”י גודלו היחסי.

מקצועי

בכוח לעובדים צוותים מקצועיים מתחומי יחסי העבודה, המשפט, החברה, התקשורת ותחומים נוספים. מובילי הארגון הם אנשים מנוסים שחוו מאבקי עובדים רבים. בכוח לעובדים כל החברים שווים ונהנים מזכות שווה לבחור, להיבחר ולהשפיע. אנו מאמינים בסולידאריות בין כלל העובדים במסגרת מקומות העבודה, במסגרת ענפי עבודה ובמשק בכללותו. הארגון מעודד את חבריו להתארגן על בסיס מקום עבודה ולא על בסיס מקצוע או חלוקות אחרות, כיוון שלעובדים במקצועות שונים באותו מקום עבודה ישנם אינטרסים משותפים אותם יוכלו לממש בצורת התאגדות שכזו.  כמו כן, אנו סבורים כי זוהי חובתם של עובדים חזקים לסייע לחבריהם העובדים שמעמדם התעסוקתי חלש יותר. מסיבה זו עובדים בהעסקה ישירה ועובדי קבלן המועסקים במסגרת אותו מקום עבודה ומאורגנים ב”כוח לעובדים”, חברים אצלנו באותו הסניף. יחד הם מנהלים מאבק משותף על מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם.

שוויוני

הארגון מבוסס על מבנה דמוקרטי שבו הכוח נמצא בידי העובדים. “כוח לעובדים” מאמין בשוויון כלכלי חברתי, בשוויון מלא בין נשים וגברים, ערבים ויהודים וכל חלקי החברה הישראלית.

משיג

מאז הוקם הארגון, נצברו מספר הישגים משמעותיים הן בתחום ההסכמים הקיבוציים ושיפור תנאי העסקתם של חברי הארגון והן בצד המשפטי שבו הושגו מספר פסיקות תקדימיות לטובת העבודה המאורגנת בישראל.

תוכן עניינים

אספת הנציגים הארצית: לייצג את העובדים, להוביל את הארגון

המבנה הארגוני של כוח לעובדים

האחריות והתפקיד שלי בתור נציג הסניף באספת הנציגים

מוסדות האספה

מנהיגות הארגון – למה להצטרף לצוות ארגון?

מוסדות הארגון ובעלי תפקידים נוספים

אירועים לאורך לוח השנה באסיפה

שאלות ותשובות

נוהל הגשת הצעות לסדר היום באסיפה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן