lang="en-US"> כוח לעובדים » איך לערוך בחירות בסניף

איך לערוך בחירות בסניף

למה לעשות בחירות?

  1. כי צריך. על פי התקנון סניפים בכוח לעובדים מחויבים לקיום בחירות פעם בשנה.
  2. זהו חלק מהגדרת הדמוקרטיה. היכולת להחליף הנהגה היא דבר חשוב עבור הסניף.
  3. הבחירות הן הזדמנות טובה לקדם ולהאיץ תהליכים חיוביים בסניף כמו: צירוף חברים חדשים, ייצוב וביסוס ההנהגה, חידוש דמי חבר, גידול מספר הפעילים בסניף ועוד.

לאיזה גופים בוחרים?

הבחירות הן לשני גופים:

  1. הנהגת הסניף- מייצג את הסניף מול ההנהלה ואחראי על כלל פעילות הסניף.
  2. נציגות הסניף- נציגי הסניף באסיפת הנציגים (הגוף המנהל והמחליט של כוח לעובדים).

מתי וכיצד מתחילים להתארגן על בחירות?

מומלץ:

כדאי להתחיל להתארגן לקראת בחירות בסניף כחודשיים לפני מועד הבחירות. במועד זה יש לקיים אסיפת סניף בה תקבעו את הדברים הבאים:

  • תאריך לבחירות
  • ועדת בחירות סניפית- אחראית על ניהול תהליך הבחירות בסניף ומלווה על ידי אחד מחברי ועדת הבחירות הראשית.
  • האופן בו יתנהלו הבחירות (קלפי, קלפי ניידת, קלפי אינטרנטית, יום אחד או מספר ימים… התייעצו עם ועדת הבחירות הראשית בנושא)
  • גודל ומבנה ההנהגה (קיים נוהל סטנדרטי, אך לסניף יש אפשרות לערוך בו שינויים בהתאם לצרכים)

חובה:

לפחות 30 יום לפני מועד הבחירות ליצור קשר עם ועדת הבחירות הראשית לקבלת הוראות התנהלות לקראת בחירות.

איך נראה תהליך הבחירות עצמו?

שלב א’: כתיבת ההודעה לבוחר. ההודעה לבוחר מודיעה לכל חברי הסניף על קיומן של בחירות, המועד, המקום והשעות בהן תתקיימנה הבחירות, ומזמינה את חברי הסניף להגיש את מועמדותם לנציגות והנהגת הסניף. את ההודעה לבוחר ניתן להפיץ בדואר, בדואר אלקטרוני, במקום העבודה, או בפקס.לפני הפצתה יש לאשרה על ידי ועדת הבחירות הראשית.  ההודעה לבוחר צריכה להישלח 20 יום לפני מועד הבחירות.

שלב ב’: איסוף שמות המועמדים. ועדת הבחירות הסניפית מרכזת אצלה את שמות המועמדים ומעבירה לאישור ועדת הבחירות הראשית. איסוף המועמדים נעשה עד שמונה ימים לפני הבחירות.

שלב ג’: פרסום שמות המועמדים לחברי הסניף. נעשה שישה ימים לפני הבחירות.

שלב ד’: ניהול יום הבחירות עצמו. יום הבחירות נראה כמו בחירות לכנסת. הסברים מפורטים יתקבלו מהמלווה מטעם ועדת הבחירות הראשית.

שלב ה’: לאחר ספירת הקולות, יש לשלוח את תוצאות הבחירות והפרוטוקול לועדת הבחירות הראשית לאישור.

שלב ו’: פרסום תוצאות הבחירות לכל חברי הסניף.

ליצירת קשר:

אלעד הן 0525348554  elad2040@gmail.com

דודי נתן 0523523102  davnurit@gmail.com

דפנה שני 0543311760 elections@workers.org.il

מוגש על ידי ועדת בחירות כוח לעובדים.
אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן