lang="en-US"> כוח לעובדים » פניה לבית הדין

פניה לבית הדין

בדף זה ניתן לפנות לבית הדין של הארגון. ניתן למלא את הטופס האלקטרוני שלהלן, או להוריד כאן את הטופס, למלא אותו ידנית ולשלוח אותו ל court@workers.org.il.

שם ומשפחה

תעודת זהות

סניף

כתובת

מספר טלפון נייד

דוא"ל

נושא הפנייה

אם סימנת "אחר" בנושא הפניה, אנא כתוב כאן את הנושא

הסעד/ים המבוקש/ים מבית הדין

כנגד מי מופנית התובענה (שם ותפקיד)

תיאור המקרה - פרט/י טענותיך ונמק/י אותן (ניתן לצרף מכתב נלווה)

המסמכים המצורפים

מסמך מצורף ראשון

מסמך מצורף שני

מסמך מצורף שלישי

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן