lang="en-US"> כוח לעובדים » אספות נציגים: תקצירים

אספות נציגים: תקצירים

בדף זה ניתן למצוא את תקצירי הדיונים של אספות הנציגים השונות, כולל הנוכחות של חברי האספה ותוצאות ההצבעות. חברי הארגון המעוניינים לקבל את הפרוטוקולים המלאים של האספות, ואת המסמכים שעליהם התבססו הדיונים, מוזמנים לפנות למזכירות האסיפה בכתובת assembly@workers.org.il.

אספת נציגים 1.12.2016

אספת נציגים 20.9.2016

אספת נציגים 27.6.2016

אספת נציגים 31.3.2016

אספת נציגים 10.2.2016

אספת נציגים 15.12.2015

אספת נציגים 11.11.2015

אספת נציגים 24.8.2015

אספת נציגים 21.6.2015

אספת נציגים 26.3.2015

אספת נציגים 29.1.2015

אספת נציגים 27.11.2014

אספת נציגים 18.9.2014

אספת נציגים 6.7.2014

אספת נציגים 22.6.2014

אספת נציגים 20.3.2014

אספת נציגים 1.1.2014

אספת נציגים 7.11.2013

אספת נציגים 1.9.2013

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן