lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » עובדי פסגות- בית ההשקעות הגדול בישראל- ישביתו לראשונה את פעילות החברה במחאה על מבוי סתום, סחבת מצד ההנהלה במו”מ ומניעת מידע חיוני לקידומו

עובדי פסגות- בית ההשקעות הגדול בישראל- ישביתו לראשונה את פעילות החברה במחאה על מבוי סתום, סחבת מצד ההנהלה במו”מ ומניעת מידע חיוני לקידומו

Monday 4 כJun, 2018

וועד עובדי ״פסגות״ השבית אתמול את פעילות החברה למשך יום אחד. זוהי השביתה הראשונה בבית ההשקעות הגדול בישראל (שוויו מוערך בכ- 3.5 מיליארד שקל) לאחר כשנתיים של מו”מ. במסגרת השביתה לא ניתן מענה במוקד השירות, לא התקיימה קבלת קהל, הושבתה פעילות מערך התפעול, לא התקיימו פגישות שיווק ולא התבצעו שיחות שימור .
800 עובדי החברה מוחים על דרישות סף נוקשות מצד ההנהלה במו״מ ובראשן הדרישה להתנות כל עליית שכר בתוצאות הכלכליות של החברה. ״לדרישה כזו אין שום מקבילה בהסכמים קיבוציים, לרבות אלה שכבר נחתמו בענף הפיננסים,״ אומר שלומי לוגסי יו״ר וועד העובדים. התבצרות ההנהלה בעמדותיה, מצטרפת לסירוב להעביר מידע חיוני למו״מ כמו תמחור הרווחה בחברה ומידע בסיסי כמו כתובות המייל של העובדים. כל אלה מעלים ספק לגבי נכונותה של ההנהלה להתקדם במו״מ. בתחילת מאי הכריז וועד העובדים על סכסוך עבודה, אך בשתי ישיבות מו״מ שהתקיימו מאז לא חל כל שינוי בעמדת ההנהלה.
התאגדות העובדים בפסגות החלה באוגוסט 2016, לאחר שבמשך שנתיים לא חל עדכון שכר, וזאת לצד שחיקה הדרגתית במודל התגמול (על עמידה ביעדים שאינם מוגדרים בשכר) .
״לא ניתן לדמיין את בית ההשקעות הגדול בישראל , המנהל למעלה מ- 180 מיליארד שקל עבור 1.3 מליון לקוחות, ללא כוח אדם איכותי,״ אומר בן אשכנזי, חבר וועד נוסף. ״החברה מתגאה ברבעונים מוצלחים ובה בעת רבע מהעובדים בחברה, בעיקר עובדי התפעול ושירות הלקוחות, מקבלים שכר מינימום! אנו קוראים להנהלה להתעשת על מנת למנוע פגיעה בלקוחות, ולהתקדם איתנו במטרה לחזק את המשאב החיוני כל כך של החברה – עובדיה״.

באם תתמיד הנהלת החברה בסירובה להעברת מידע והצבת דרישות דרקוניות, בכוונת וועד העובדים להרחיב את השביתה

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן