lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » איגוד נהגי התחבורה הציבורית בכוח לעובדים מקדם את מעמד הנהג בכנסת

איגוד נהגי התחבורה הציבורית בכוח לעובדים מקדם את מעמד הנהג בכנסת

Tuesday 6 כMar, 2018

בשבועות האחרונים נכחו נציגי איגוד נהגי התחבורה הציבורית בכוח לעובדים בדיונים שעסקו בבעיות בעיות התחבורה ומעמד הנהגים בשתי ועדות כנסת.

ביום שני (26.2) הוזמנו נציגי האיגוד לוועדת הכלכלה בכנסת, בו הוגש נייר עמדה, אותו אימץ יו”ר הוועדה לפניה למשרד האוצר ומשרד התחבורה, ובו הדרישות הבאות:

1. חיוב החברות בשכר לשעה של 55 ש”ח לשעה.
2. הכנסת וותק ענפי העובר בין החברות לתוך המכרזים.
3. הכרה במקצוע הנהג בביטוח לאומי.
4. הגדלת ניקוד השכר במכרזים מ-3 נקודות מתוך 100 ל-15.
5. פתרון לבעיית האלימות כלפי הנהגים.

ביום שני שאחריו (5.3) הוזמנו נציגי האיגוד לוועדה לענייני ביקורת המדינה בנוכחות שר התחבורה ח”כ ישראל כץ, שם העלו את נושא קידום מעמד הנהג ועל נושא האלימות כלפי הנהגים.
נציגי האיגוד הציבו דרישה ברורה: משרד התחבורה חייב להפריד את איסוף הכסף מהנהג! נהג צריך לנהוג – לא לאסוף כסף ולא להיות סדרן משמעת!
השר התייחס לדברים ואמר שיש להסדיר בחקיקה את מעמד הנהג כעובד ציבור.

איגוד התחבורה הציבורית בכוח לעובדים ימשיך לקדם את מעמד הנהג – בשטח, בכנסת ובכל מקום אחר!

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן