lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » הסגל הזוטר במכללת בית ברל לא יפתח את שנת הלימודים

הסגל הזוטר במכללת בית ברל לא יפתח את שנת הלימודים

Sunday 22 כOct, 2017

משבית את הלימודים ללא הגבלת זמן

וועד העובדים: ״הגענו כבר להסכם לאחר שנתיים מפרכות של מו״מ. דווקא עתה מטרפדת ות״ת את מימוש ההסכם, ונראה שהנהלת המכללה נכנעת להם״.

וועד הסגל הזוטר במכללת בית ברל  המאוגד בכוח לעובדים, לא יפתח  את שנת הלימודים האקדמית ביום א’ (22.10.17) והחל בשביתה ללא הגבלת זמן. כ- 450 המרצות והמרצים מהווים כ- 60% מסגל ההוראה במכללה. לאחר שנתיים של מו”מ הגיעו הצדדים לנוסח הסכם קיבוצי המקובל על שני הצדדים. מאחר ומכללת בית ברל מתוקצבת ע”י  ות”ת (הוועד לתכנון תקציבי) נדרש אישורו למימוש ההסכם. ” לעוול כלפי סגל ההוראה שני אחראים ברורים, ״אומר הלל רומן, חבר הוועד ומרצה בפקולטה לאמנות, ״הנהלת המכללה ידעה היטב כי כל הסכם יחייב את הסכמת ות״ת, ניהלנו מו”מ ארוך ששם קץ לעיוותים של שנים. עתה כשות״ת מסרב לאשר, ממאנת ההנהלה להיאבק על מימוש ההסכם. מקרים דומים אירעו במכללות אחרות- שנקר, האקדמית תל אביב-יפו. גם שם סירב ות״ת , אך שם, הליכה משותפת ונחושה של  המרצים וההנהלה הובילה למימוש ההסכמים. ההנהלה שלנו מסרבת למהלך כזה, ובעצם גוזרת על הסגל כי שנתיים של מו״מ ירדו לטמיון ותנאי ההעסקה הפוגעניים ימשכו. גורם אחראי נוסף הוא ות״ת. לטענת ות״ת ייהנה הסגל מתוספות שכר גבוהות מדי כתוצאה מההסכם. בוודאי שמדובר בקפיצת שכר… מדובר הרי בשינוי דרמטי הנותן מענה לשנים של עושק!

חברי סגל ההוראה הזוטר מועסקים כמורים מן החוץ- דפוס העסקה  פוגעני- לפיו מקבלים המרצים תשלום בעבור שעות הוראה בפועל בלבד, ומועסקים בחוזי העסקה קצרים המקיפים שבעה חודשים בשנה בלבד. המשמעות היא פיטורים מדי שנה, ללא ביטחון תעסוקתי, ללא צבירת ותק, ללא מסלולי קידום ושכר נמוך משמעותית משכר המרצים מן החוץ במכללות אחרות המתוקצבות ע”י ות״ת.

במכללת בית ברל לומדים כ- 4,200 סטודנטים בתכניות מלאות לתואר אקדמי (בחינוך) ולתעודת הוראה ולמעלה מ- 5,500 סטודנטים בתכניות לימודי תעודה. ״המכללה נבחרה להוביל (בצוותא עם סמינר לוינסקי ) את המעבר של המכללות להוראה למעמד של מכללות אקדמיות (מתוך 22 מכללות ),״ אומרת ד״ר אורנה דונת חברת וועד נוספת ומרצה בפקולטה לחברה ותרבות. ״מצער לגלות כי עבור הנהלת המכללה השינוי בסטאטוס האקדמי כרוך בהשארה מאחור של סגל ההוראה הזוטר המהווה נדבך חשוב כל כך בהצלחת המוסד. אנו תקווה כי נשיאת המכללה תשלים את מהלך המעבר לות״ת שהתחילה ותעמוד מאחורי הסכם שכבר הסכימה עליו״.

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית הקימו לראשונה הסגלים הזוטרים במכללות המתוקצבות את ״הפורום המתאם של סגלי ההוראה במכללות המתוקצבות״ הפועל לשיפור תנאי ההעסקה כולל עבור כ- 7000 מרצות ומרצים זוטרים ב-22 המכללות המתוקצבות. ״אנחנו מחזקים את ידי הסגל הבכיר במכללות שהחל אף הוא בשביתה צודקת לשיפור תנאי העסקתו, ואת ידיהם של עמיתנו לסגל הזוטר באוניברסיטאות המצויים אף הם בראשיתו של מאבק״. אומרים בפורום המתאם. ״מאבקים אילו מצביעים  על המשבר בו מצויה ההשכלה הגבוהה בישראל, ועל האחריות של ות״ת לרדת ממגדל השן, להכיר ולטפל בעוולות של שנים בתנאי ההעסקה של סגלי ההוראה האקדמיים. הסרבנות שמגלה ות״ת כלפי המשבר בבית ברל מצביע לדאבוננו אחרת ולכן אנו בתחילתו של גל צעדי מחאה של סגלי ההוראה החברים בפורום״.

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן