lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » מורות הקבלן לא שותקות – הפגנה מול ביתו של שר החינוך בנט 27/2

מורות הקבלן לא שותקות – הפגנה מול ביתו של שר החינוך בנט 27/2

Tuesday 21 כFeb, 2017

 

 

 

 

 

 

 

נפתלי בנט, שר החינוך, שכח שהוא אחראי גם למורות בישראל ולתנאי העסקתן.

כ-27,000 מורות מועסקות בתור “מורת קבלן”! כל מורה חמישית בישראל היא מורת קבלן!
שכרן של מורות הקבלן נמוך יותר משכרן של המורות המועסקות ישירות על ידי בתי ספר ועל ידי משרד החינוך, הן לא מקבלות שכר בחופשות, הן סובלות מהיעדר כל ביטחון תעסוקתי ומרביתן מפוטרות מידי שנה.
לכן נגיע, מורות קבלן וכל מי שתומך בביטול ההעסקה הקבלנית לביתו של שר החינוך נפתלי בנט כדי להזכיר לו מה עליו לעשות – נזכיר לו שהוא אמור לדאוג למורות, נזכיר לו שהעסקה קבלנית היא העסקה נצלנית ונזכיר לו שאנחנו לא שותקות!
ביום שני 27/2 נגיע, מורות תכנית היל”ה, מורות תכנית שלבים ומורות קבלן נוספות, כדי למחות על ההעסקה הקבלנית במערכת החינוך, על ההפרטה השיטתית של התכניות החינוכיות החשובות ביותר ועל צורת ההעסקה הפוגענית והנצלנית שהפכה לשיטה במשרד החינוך!

הסעה תצא בשעה 18:45 מרכבת השלום בתל אביב. הרשמה להסעה:https://goo.gl/forms/4uiHBxe5rWYyO7pA2

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן