lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » לא פותחים את סמסטר ב’: שביתה ללא הגבלת זמן במכון הטכנולוגי חולון

לא פותחים את סמסטר ב’: שביתה ללא הגבלת זמן במכון הטכנולוגי חולון

Sunday 26 כFeb, 2017

סגל המורים מן החוץ: “מצער לראות שאנו נאלצים להיאבק עבור מה שמובן מאליו במכללות אחרות”

וועד הסגל הזוטר (מורים מן החוץ) במכון הטכנולוגי חולון המאוגד בכוח לעובדים לא יפתח מחר (26.2.17) את סמסטר ב’ במכון, וישבית את הלימודים במכללה ללא הגבלת זמן.  כ-300 חברי הסגל מוחים על סירובה של הנהלת המכון להשוות את תנאי סגל ההוראה הזוטר לעמיתיו במכללות המתוקצבות האחרות בהן נחתם הסכם קיבוצי. כיום מועסקים המרצים במעמד של מרצים מן החוץ – ללא ביטחון תעסוקתי או הכרה בוותק ובפיטורים הלכה למעשה בסיומו של כל סמסטר. “רק לאחר שהכרזנו על שביתה, חל שינוי קל בעמדת ההנהלה, לאחר סירוב גורף לרב דרישותינו מאז החל המו”מ בחודש יוני”. ” אומרת תמי ויזל מרצה לתקשורת חזותית וחברת וועד . “אך עדיין ניכר כי ההנהלה, המתגאה באיכות ההוראה במוסד, שואפת לשמר יחסי עבודה פוגעניים”. ב-1 במרץ בשעה 10:00 מתכוונים חברי הסגל הזוטר לקיים הפגנה בשטח המכון בהשתתפות מרצים, סטודנטים וחברי כנסת.

במסגרת שיחות המו”מ, פועל וועד הסגל להעברת סגל ההוראה במכון ממעמד של מורים מן החוץ, למעמד של “סגל עמית”. במסגרת זו מובטחת למרצים הכרה בוותק וחישוב שכר, בהתאם לסולמות השכר של ות”ת (הוועדה לתכנון תקציבי)  הכולל 12 משכורות. בשנתיים האחרונות, החלו סגלי ההוראה זוטרים במכללות המתוקצבות להתאגד (מרביתם במסגרת כוח לעובדים) בכדי לחתור למעמד של עמיתי הוראה. בשתיים מן המכללות הללו- מכללת שנקר והמכללה האקדמית תל אביב אף נחתם הסכם קיבוצי הכולל את השינוי במעמד המרצים. “כל דרישתנו היא להשוות את תנאי העסקתנו לתנאי עמיתנו בשנקר והמכללה האקדמית תל אביב אך הנהלת המכון מוכנה  לקלוט חברי סגל רק בתהליך זוחל של 5 שנים”. מוסיפה עדי קרליץ חברת וועד נוספת. “איזו בשורה זו למאות חברי סגל שנאלצים לעבוד במספר מוסדות בכדי לקיים קריירה אקדמאית וכל שנה לוטה  מבחינתם בערפל?” עוד קובלים בוועד המרצים על דרישת ההנהלה על התחייבות חברי הסגל בזוטר לשעות עבודה העולות על היקף השעות הנדרש ממרצים במכללות בהן נחתם הסכם קיבוצי. “אם נקבל את הצעות ההנהלה הרי ששכר המרצים יהיה נמוך ב-20% משכר מקביליהם במכללה האקדמית ובשנקר. מובן כי לא ניתן לכך יד”. מסכמים בוועד המרצים .

במכון הטכנולוגי חולון, לומדים כ-3700 סטודנטים,  במדעים, הנדסה וטכנולוגיה, ניהול טכנולוגיה, עיצוב וטכנולוגיות למידה. בכוח לעובדים מאוגדים לצד סגל ההוראה בזוטר במכון הטכנולוגי חולון, גם סגלי הוראה זוטרים במכללת אשקלון, בית ברל ועמק יזרעאל  בהם מועסק הסגל הזוטר כמורים מן החוץ, ובשנקר והמכללה האקדמית תל אביב יפו בהם נחתמו כאמור הסכמים קיבוציים. בשבוע הבא (5.3.17) אמור הסגל הזוטר  במכללת עמק יזרעאל להצטרף לשביתת הסגל בחולון במחאה על משבר במו”מ לכינון הסכם קיבוצי במכללה.” ציבור הולך וגדל של מורים מן החוץ- עתידה של האקדמיה בישראל- מואס במעמד המכובס הזה שמשמעו אחת-ניצול, ויוצא להיאבק”. אומר יורי אמינוב, רכז ענף ההשכלה הגבוהה בכוח לעובדים. “העובדה שסמסטר ב’ לא יפתח בשתי מכללות מרכזיות, הוא שלב חשוב במאבק הזה”.

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן