lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » שביתה במכון הטכנולוגי חולון

שביתה במכון הטכנולוגי חולון

Wednesday 11 כJan, 2017

סגל המורים מן החוץ מוחה על סירוב ההנהלה להתקדם במו”מ

וועד הסגל הזוטר (מורים מן החוץ) במכון הטכנולוגי חולון המאוגד בכוח לעובדים, משבית היום (11.1.17) את הלימודים במכללה למשך יום אחד. 230 חברי הסגל מוחים על דחיית מרבית דרישות חברי הסגל ע”י ההנהלה במו”מ המתקיים בין הצדדים בחצי השנה האחרונה .”הנהלת המכון מתגאה באיכות ההוראה במוסד, אך בה בעת נלחמת בכדי לשמר יחסי עבודה פוגעניים לפיהם מפוטרים חברי הסגל הזוטר מדי סמסטר, ללא כל משמעות לוותק או להתקדמותם האקדמית. בסגל ההוראה מרצים המלמדים קרוב לעשרים שנה במתכונת העסקה נצלנית זו!” אומרת תמי ויזל, מרצה לתקשורת חזותית וחברת ועד.” דומה שההנהלה טרם הפנימה כי מטרת ההתאגדות היא שיפור תנאי העסקת המרצים”.

מטרתו של וועד הסגל הזוטר בשיחות המו”מ היא העברת סגל ההוראה ממעמד של מורים מן החוץ, למעמד של “סגל עמית”. במסגרת זו מובטחת למרצים הכרה בוותק וחישוב שכר, בהתאם לסולמות השכר של ות”ת (הוועדה לתכנון תקציבי) הכולל 12 משכורות. בשנתיים האחרונות, החלו סגלי ההוראה זוטרים במכללות המתוקצבות להתאגד (מרביתם במסגרת כוח לעובדים) בכדי לחתור למעמד של סגל עמית. בשתיים מן המכללות הללו- מכללת שנקר והמכללה האקדמית תל אביב-יפו אף נחתמו הסכמים קיבוציים הכוללים את השינוי במעמד המרצים. “כל דרישתנו היא להשוות את תנאי העסקתנו לתנאי עמיתנו בשנקר והמכללה האקדמית תל אביב-יפו, ולצד ביטחון תעסוקתי ורצף תעסוקתי, גם קבלת קרן השתלמות, ופיצוי במקרה של אי פתיחת קורסים. לא ייתכן שרק בסמוך לפתיחת הסמסטר תגלה מרצה כי הקורס בוטל!” ” מוסיפה עדי קרליץ, מרצה לתקשורת חזותית וחברת וועד נוספת. “כיצד תמצא מקום עבודה חלופי בעיתוי כזה של ערב פתיחת סמסטר?” תנאים אלה הוסדרו כאמור בהסכמים קיבוצים במכללות האחרות ובמו”מ מתקדמים במכללות נוספות, אך הנהלת המכון  עומדת בסירובה ואף העלתה דרישות נוספות מחברי הסגל: “הנהלת המכון מוכנה למתן ביטחון תעסוקתי למיעוט מחברי הסגל בלבד. מובן כי לא נאפשר מדיניות של איפה ואיפה בין עובדים”. מסביר יורי אמינוב, רכז ההשכלה הגבוהה בכוח לעובדים המלווה את הוועד. עוד קובלים בוועד הסגל הזוטר על סירוב ההנהלה להנהיג במכון מנגנונים ברורים לקידום חברי הסגל, וכן דרישת ההנהלה לשעות עבודה העולות על היקף השעות הנדרש ממרצים במכללות בהן נחתם הסכם קיבוצי. “אם נקבל את הצעות ההנהלה הרי ששכר המרצים יהיה נמוך ב-20% משכר מקביליהם במכללה האקדמית ובשנקר. מובן כי לא ניתן לכך יד”. מסכמים בוועד המרצים .

במכון הטכנולוגי חולון, לומדים כ-3700 סטודנטים, בפקולטות למדעים, הנדסה, טכנולוגיות למידה, ניהול טכנולוגיה ועיצוב. באם תמשיך הנהלת המכון בסירובה להתקדם במו”מ, בכוונת הוועד לקיים ימי שביתה נוספים, לרבות שיבוש תקופת בחינות סוף הסמסטר הקרבה

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן