lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » הסכם קיבוצי ביד ושם

הסכם קיבוצי ביד ושם

Tuesday 24 כMay, 2016

בהסכם: מנגנון שכר חדש, שיפור התנאים הסוציאליים, מנגנון קביעות וביטחון תעסוקתי ומעבר של עשרות עובדים משכר שעתי לשכר חודשי

ארגון כוח לעובדים וועד העובדים ביד ושם, חתמו הבוקר על הסכם קיבוצי עם הנהלת המוסד. ביד ושם כ- 550 עובדים ובהם אנשי חינוך והוראה, חוקרים, ארכיונאים, אוצרים, ספרנים, עובדי טכנולוגיה ועוד וכ- 250 מדריכים. במסגרת ההסכם שתוקפו שלוש שנים, יזכו העובדים למנגנון קביעות, ביטחון תעסוקתי, מנגנון דרגות שכר (שש מדרגות שכר ובהן שכר המינימום ביד ושם- 5500 ₪) והעלאות שכר מסודרות אחת לשנתיים בשיעור ממוצע של 2.8% לשנה. בנוסף, 160 עובדים שהועסקו בשכר שעתי יועברו לשכר חודשי ויהיו זכאים לתנאים סוציאליים בדומה לעובדי המגזר הציבורי, ובכלל זה ימי חופשה ומחלה, פנסיה, דמי הבראה, קרן השתלמות וזכויות נוספות. בנוסף, נקבע בהסכם כי המדריכים ביד ושם יועסקו כעובדי המוסד לתקופה קצובה ויזכו לתוספות שכר וביטחון תעסוקתי.

תמונות הסכם 3

“ההסכם הוא לא פחות ממהפכני עבורנו” אומר יפתח מאירי, חבר נציגות ועד העובדים, ועובד ביה”ס הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם. “בעיקר בחוסן המוסרי שלו. הוא מתקן ליקויים של שנים עברו ובהם שכר נמוך, פערי שכר בין עובדים והעדר שקיפות. ההסכם מחזק לא רק את העובדים אלא גם את מוסד יד ושם. שמחנו למצוא בהנהלת המוסד שותפה לתהליך זה של הסדרת תנאי ההעסקה” מסכם מאירי.

“כוחו של יד ושם הוא בראש ובראשונה בעובדיו המקצועיים והמסורים” מציין יו”ר יד ושם אבנר שלו. “ההסכם הקיבוצי שהתקבל לאחר משא ומתן ותוך שיתוף פעולה בין נציגי ארגון כוח לעובדים והוועד לבין ההנהלה מהווה צעד נוסף בחיזוק יחסי העבודה וישמש בסיס איתן לחיזוק תהליכי העבודה ביד ושם.”

ביד ושם נחתמו הסכמים קיבוצים בעבר במסגרת ההסתדרות. האחרון שבהם ב- 1998 כשביד ושם עבדו כ-300 עובדים ומדריכים בלבד. בהסכם זה התירה ההסתדרות כי הוא יקיף רק את העובדים בעלי הקביעות וכי העסקת עובדים עתידיים תהא בחוזים אישיים בלבד.  ב-2013 , כש-650 מבין 750 העובדים הועסקו בחוזים אישיים, התארגנו העובדים במסגרת כוח לעובדים ובחרו ועד חדש המייצג את כלל עובדי המוסד. בכוח לעובדים מציינים כי זה הסכם קיבוצי ראשון שלהם ברשות ציבורית. בשבוע שעבר אישר הממונה על השכר באוצר עו”ד קובי אמסלם את ההסכם.

“ההסכם הוא בבחינת סגירת מעגל”, אומר יוני בלבן רכז מטה ירושלים בכוח לעובדים המלווה את הוועד. “בהסכם הקיבוצי הקודם אישרה ההסתדרות להנהלת המוסד להעסיק עובדים בחוזים אישיים ובכך לייצר פערים משמעותיים בין העובדים. ההסכם הנוכחי מבטל לאלתר את  האבחנה הזו בין עובדים מאוגדים לבין עובדים המועסקים בחוזים אישיים.”

  

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן