lang="en-US"> כוח לעובדים » ארכיון » הצהרת האחד במאי 2016

הצהרת האחד במאי 2016

Wednesday 20 כApr, 2016

באחד במאי 2016 אנחנו מציינים תשע שנות פעילות של ‘כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי’. במשך תשע שנותיו הראשונות של ‘כוח לעובדים’, פעלנו לארגון אלפים רבים של עובדים ועובדות בכל ענפי התעסוקה ולשיפור תנאי העסקה שלהם. היום חברים בארגון 13,000 עובדים עובדות, והוא מיצג כ-25,000 עובדים ועובדות בכל ענפי המשק, מכל תחומי התעסוקה ומכל הקבוצות המרכיבות את החברה בישראל. 

מאז הקמתו השיג ‘כוח לעובדים’ שיפור בתנאי העסקתם של רבים מחבריו וחברותיו ושל העובדים והעובדות שהוא מייצג. הישגים אלה ניכרים ברשימת ההסכמים הקיבוציים שנחתמו וכן בהצלחתם של מאבקים משפטיים והסדרים בתוך מקומות העבודה. עם זאת ‘כוח לעובדים’ מחויב לכלל ציבור העובדים ולכן יזמנו ופעלנו להעלאת שכר המינימום למעלה מ-30 שקלים לשעה; אנחנו שותפים לפעולה להעסקה ישירה במגמה לחסל את התופעה הקשה של ‘עובדי קבלן’; פעלנו כנגד הניסיונות לצמצם את זכות העובדים לשבות; נאבקנו בהצלחה על העלאת שכר הבסיס לכלל הנהגים בחברות התחבורה הציבורית ל 39 ש”ח לשעה, ופעלנו לשיפור תנאי העסקה של כלל המטפלות בגיל הרך. השנה בחרנו למקד את המאבק בפעולה משמעותית למען מחוסרי ומחוסרות הפנסיה בישראל.

כמייצג עובדים, מגויס הארגון למאבק המתמשך כנגד שלטון ההון ובעלי ההון בישראל. שלטון זה רומס ברגל גסה את זכויותיהם של כמעט כל מי שאינו בעל הון ובראשם – את זכויות העובדים והעובדות על פרי עבודתם. הפערים הבלתי נסבלים בחברה הישראלית נובעים בראש ובראשונה מהעמדת האינטרסים של ההון בראש סדר העדיפויות של השלטון.

‘כוח לעובדים’ כשמו כן הוא – מעניק לעובדים כוח כנגד מגמות אלה באמצעות סולידריות וארגון.

בשנה הקרובה החלטנו להקדיש מאמצים בסולידריות עם ציבור חשוב וכמעט חסר קול – מחוסרי הפנסיה בישראל. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לשנת 2013 ל-52% מבני 65 ומעלה בישראל אין הסדר פנסיה. הם נאלצים לחיות מקצבת זקנה שהיא נמוכה ממחצית שכר המינימום במשק. רבים מאנשים ונשים אלה עבדו כל ימי חייהם, לעתים בעבודות קשות, וחלקם נאלצים להמשיך ולעבוד גם אחרי גיל הפרישה בכדי לא להגיע לעוני.

מתוך מדינות ה-OECD, ישראל היא בעלת תחולת עוני מהגבוהות ביותר בקרב קשישים – 23% בישראל אל מול ממוצע של 12.8% בשאר מדינות OECD. כך מבוגרים רבים חווים ירידה דרסטית ברמת החיים וחלקם יורדים מתחת לקו העוני מרגע שהם מגיעים לגיל הפרישה.

נושא ההפנסיה הוסדר רק באופן חלקי בישראל במסגרת צו הרחבה  בשנת 2008. כתוצאה מכך קיימים פערים גדולים ביותר בין עובדים במגזרים שונים ברמת הביטוח הפנסיוני שלהם, כאשר המעבידים של עובדים רבים לא הפרישו במשך שנים רבות סכום כלשהו להבטחת עתידם הכלכלי של עובדיהם. גם במהלך השנים הראשונות שלאחר החלת צו ההרחבה הפרישו מעבידים אלה סכומים נמוכים מאוד. עובדים מוחלשים – שרובם עובדים לא מאורגנים במגזר הפרטי, בתעשיה, עובדי ועובדות קבלן ועובדים יומיים היו הנפגעים הראשונים של העדר הסדר בתחום הפנסיה. סוג העסקה זה רווח במיוחד בפרפריה, בקרב פלסטינים אזרחי ישראל ובקרב עולים. אבל גם הסדר הפנסיה משנת 2008 שמחייב את המעסיקים לדאוג לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם ועובדותיהם הוא, כאמור, חלקי למדי ולא מבטיח לרוב העובדים קצבה מספקת לעת פרישה מעבודה. חשוב לציין כי כוח לעובדים פועל לשיפור מצב זה בהסכמים הקיבוציים של העובדים והעובדות המיוצגים בו. אבל, בנוסף – השימוש ברוב כספי הפנסיה של הציבור להשקעות בורסאיות, שם הן משמשות למעשה כביטוח ללא סיכון לבעלי הון, מסכנות עוד את עתידנו הכללי כפרטים וכחברה. זאת ועוד – קרנות הפנסיה בישראל הן בבעלות פרטית של בעלי ההון הגדולים ולא בבעלות המדינה או ארגוני העובדים, כפי שמקובל בארצות רבות. כך מנוצלים חסכונות העובדים לטובת האינטרסים של בעלי ההון. בידיים ציבוריות יכול ההון אותו צוברים העובדים לשמש ככלי רב עוצמה לקידום המשק לטובת כולנו, בקרנות הפנסיה הפרטיות הוא הופך לאמצעי שבעזרתו בעלי הון יכולים לפעול נגדנו באמצעות חסכונתינו שלנו.

בכלל מחוסרי הפנסיה בולטת מאוד קבוצת העולים והעולות שלא העבירו את שנות עבודתם בישראל וכך לא היתה להם אפשרות לצבור פנסיה לזכותם. חלקם גם לא צבר זכויות בביטוח הלאומי והם זכאים לקצבה הנמוכה ביותר. ישראל כחברת הגירה לא דואגת לקבוצה זו. קבוצה נוספת היא נשים ומעט גברים שעבדו במהלך חייהם במשק ביתן. עובדות אלה לא השתכרו על עבודתן בניקיון, בישול וגידול ילדים למרות שעבודה זו היתה נחוצה ונחוצה גם היום, לקיומו של משק מתפקד והיו למעשה עובדות שקופות. היום, כקשישות שקופות, הן אינן זכאיות לקצבה פנסיונית שתאפשר להן להתקיים. 

הפנסיה והביטחון הכלכלי בזקנה הוא נושא שנוגע לכל העובדים ומחייב סולידריות חברתית בסיסית. תנאי התעסוקה של העובדים כוללים גם ביטחון כלכלי לאחר פרישה. ביטוח פנסיוני מספק הוא מפתח לשקט נפשי של העובדים ולכן אחד התנאים למשק מתפקד וצומח. אבל זה נושא שממעטים לעסוק בו. לאוכלוסיית המבוגרים בישראל, בעיקר למבוגרים מתוך הקבוצות המוחלשות, אין הרבה כלים למאבק. לאחרים לא תמיד נוח לחשוב על הזקנה ועל העוני שהיא מביאה בקרבה  להרבה מאתנו. העוני בזקנה אינו גזרת גורל – הוא תוצאה מהתפרקותה של מדינת ישראל מאחריות לכלל תושביה.

חברי וחברות כוח לעובדים רואים את עצמם מחויבים להשמיע קול בנושא זה כדי לשפר את חייהם שלהם ואת החברה כולה. כוח לעובדים יפעל להעלאת קצבת הזקנה הבסיסית במטרה להכפיל קצבה זו עד לסכום הזהה לפחות לשכר מינימום. סכום שיאפשר כשלב ראשון חיים בכבוד למבוגרים להם כולנו חייבים את חיינו ואת רווחתו, לא רק כהורים, סבים וסבתות אלא גם כמי שאפשרו את קיום החברה שלנו עד היום.

במקביל אנו דורשים את חיזוק האכיפה כנגד מעסיקים שאינם ממלאים אחר הוראות צו ההרחבה, אינם מפרישים את כספי עובדיהם לקרנות הפנסיה ולמעשה גונבים את כספם. אנו קוראים להעברת קרנות הפנסיה העקריות לשליטה ציבורית של ארגוני עובדים ופיקוח פרלמנטארי על מנת להקטין את דמי הניהול, ולהבטיח שימוש זהיר בכספי הפנסיה תוך השקעתם באופן התואם את האינטרסים של ציבורי העובדים.   

בשנים האחרונות העובדים והעובדות בישראל מתעוררים ופועלים כדי לתת לקולם משקל מכריע בניהול הנושאים הקובעים את אורח חיינו, איכותם ואת עתידנו ועתיד משפחותינו. בעלי ההון בשיתוף עם בעלי בריתם ושלוחיהם בממשלה ובכנסת עושים כל שלאל ידם כדי להשתיק קולות אלה שמערערים על זכויות היתר שלהם לכוח, לשליטה בהון ולניצול. כמו בתחומים אחרים גם בתחום הביטחון הסוציאלי למבוגרים בגיל פרישה מעבודה, על העובדים והעובדות לעמוד על המשמר, להגן ולהיאבק על זכויותינו, ולבוא חשבון פוליטי עם ממשלות הפוגעות בזכויותינו ובאיכות החיים שלנו.

האחד במאי הוא, מזה למעלה מ-120 שנה, יום המאבק של הפועלים בו הם מפגינים ומשמיעים את קולם כנגד הניצול והדיכוי של ציבור העובדות והעובדים. זהו גם יום חג להזכיר את הישגי תנועות הפועלים עד היום. האחד במאי 2016 הוא המועד לשוב ולהכריז, כי ‘כוח לעובדים’ ימשיך לפעול למען חברה ללא אפליה, ללא דיכוי וללא גזענות מכל סוג ועל כל רקע – מין ומגדר, מוצא, לאומיות, אזרחות או גיל, למען שוויון בין כל בנות ובני האדם ובמטרה להוביל בסופו של דבר לחברה ללא מעמדות. חברה ללא מנצלים וללא מנוצלים!

في الأول من أيار، سنحتفل بمرور تسع سنوات على نشاط قوة للعمال منظمة عمال ديموقراطية‘. خلال السنوات التسع الأولى من نشاط قوة للعمال، عملنا من أجل تنظيم آلاف العمال والعاملات في جميع مجالات العمل ومن أجل تحسين شروط عملهم. يبلغ تعداد أعضاء المنظمة اليوم نحو 13,000 عامل وعاملة، وهي تمثل نحو 25,000 عامل وعاملة في جميع مجالات القطاع الاقتصادي، من كافة مجالات العمل ومن كافة الفئات التي تكون المجتمع الإسرائيلي.

نجحت منظمة قوة للعمالمنذ تأسيسها في تحسين شروط عمل العديد من أعضاءها والعديد من العمال والعاملات الذين تمثلهم. تبرز هذه الإنجازات في قائمة الاتفاقات الجماعية التي تم التوقيع عليها، وفي نجاح النزاعات القضائية والتنسيقات التي أجريت داخل أماكن العمل. مع ذلك، تلتزم منظمة قوة للعمالتجاه كافة جمهور العاملين، لذلك بادرنا وعملنا من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 30 ش.ج للساعة؛ نحن شركاء في العمل من أجل الوصول إلى تشغيل مباشر والقضاء على ظاهرة عمال المقاولالعسيرة؛ عملنا ضد محاولات تقليص حقوق العمال في الإضرابات؛ خضنا نزاعات نجحت في زيادة الأجر الأساسي لكافة السائقين في شركات المواصلات العامة حتى 39 ش.ج للساعة، وعملنا من أجل تحسين شروط عمل كافة حاضنات الأطفال. اخترنا هذا العام أن نركّز نزاعنا في القيام أعمال هامة من أجل مفتقري/ات مخصصات التقاعد

كونها جسم ممثل للعمال، انضمت المنظمة إلى النزاع المستمر ضد سلطة الأموال وأصحاب رؤوس الأموال في إسرائيل.  هذه السلطة تدوس بأرجل فظة على حقوق كل من ليس من أصحاب رؤوس الأموال، وعلى رأس هذه الحقوق -حقوق العمال والعاملات في ثمار عملهم. إن الفجوات غير المحتملة في المجتمع الإسرائيلي ناجمة أولًا عن وضع مصالح الأموال على رأس سلم أولويات السلطة

قوة للعمال، وكما يُفهَم من اسمها تمنح العمال القوة ضد هذه الاتجاهات من خلال تضامنهم وتنظيمهم.

قررنا أن نكرس في العام القريب جهودًا من خلال التضامن مع جمهور هام لا صوت له تقريبًا مخصصات التقاعد في إسرائيل. بموجب معطيات دائرة الإحصاء المركزية لعام 2013، ليست هناك تسويات تقاعد لدى نحو 52% ممّن يفوق عمرهم 65 عامًا. فهم يضطرون للعيش من مخصصات الشيخوخة التي تعتبر أقل من نصف الأجر الأدنى في الجهاز الاقتصادي. عمل العديد من هؤلاء الرجال والنساء طيلة أيام حياتهم، في أعمال شاقة أحيانًا، ويضطر البعض منهم للاستمرار في العمل ما بعد جيل التقاعد كي لا يبلغون حد الفقر

من بين دول الـOECD، تسود إسرائيل نسبة عالية جدًا من حالات الفقر في أوساط المسنين – 23% في إسرائيل مقارنة مع 12.8%، وهي النسبة المتوسطة في سائر دول الـOECD. وبهذا يعاني البالغون من تدنٍّ كبير في مستوى حياتهم، وينخفض هذا المستوى لدى البعض إلى ما تحت خط الفقر ابتداءً من لحظة بلوغهم جيل التقاعد

تمت تسوية مسألة التقاعد في إسرائيل بشكل جزئي فقط ضمن إطار أمر التوسيع عام 2008. نجمت عن ذلك فجوات كبيرة بين العمال في القطاعات المختلفة على مستوى التأمين التقاعدي الخاص بهم، إذ أن هناك العديد من المشغلين الذين لم يخصصوا على مدى سنوات طويلة أية مبالغ لضمان مستقبل عمالهم الاقتصادي. حتى خلال السنوات الأولى ما بعد تطبيق أمر التوسيع، قام هؤلاء العمال بتخصيص مبالغ منخفضة جدًا. العمال المستضعفين -ومعظمهم غير منظمين في القطاع الخاص، في الصناعة، عمال وعاملات المقاول والعمال اليوميين كانوا أول من تضرر من عدم وجود تسوية في مجال التقاعد. نوع التشغيل هذا سائد في المناطق الطرفية، في أوساط الفلسطينيين سكان إسرائيل وفي أوساط القادمين الجدد. لكن حتى تسوية التقاعد منذ عام 2008، والتي تلزم المشغلين بالاهتمام بالتوفير التقاعدي لعمالهم وعاملاتهم، هي كما ذكرنا جزئية جدًا ولا تضمن لغالبية العمال مخصصات كافية عند تقاعدهم عن العمل. تجدر الإشارة إلى أن منظمة قوة للعمال تعمل من أجل تحسين هذه الحالة من خلال الاتفاقيات الجماعية للعمال والعاملات الذين تمثلهم. لكن بالإضافة -فإن استخدام معظم أموال التقاعد الخاصة بالجمهور من أجل الاستثمار في البورصة، حيث تكون هذه الأموال هناك بمثابة تأمين خالٍ من الخطورة لأصحاب رؤوس الأموال، يشكل خطورة أكبر على مستقبلنا الاقتصادي كأفراد وكمجتمع. كما وأن -صناديق التقاعد في إسرائيل هي بملكية خاصة لأصحاب رؤوس الأموال الكبار، وليست بملكية الدولة أو بملكية منظمات العمال، كما هو متبع في الولايات المتحدة. هكذا يتم استغلال توفيرات العمال لمصالح أصحاب رؤوس الأموال. عندما تتواجد الأموال التي جمعها الجمهور بأيدي جهات عامة، فهي تكون بمثابة أداة قادرة على تعزيز الجهاز الاقتصادي من أجل مصلحة الجميع، بينما في صناديق التقاعد الخاصة تحوّل هذه الأموال إلى أداة يستطيع من خلالها أصحاب رؤوس الأموال العمل ضد مصلحتنا من خلال توفيراتنا الخاصة

من ضمن فئة مفتقدي مخصصات التقاعد، تبرز مجموعة القادمين والقادمات الجدد الذين لم يقوموا بتحويل سنوات عملهم في إسرائيل، وبالتالي لم يكن بإمكانهم تجميع مبالغ للتقاعد. جزء منهم أيضًا لم يستطع تجميع الحقوق في التأمين الوطني، وهم مستحقون لتخصيصات منخفضة جدًا. إسرائيل كمجتمع يستوعب المهاجرين، لا تهتم بهذه المجموعة.  مجموعة أخرى هي النساء، وبعض الرجال الذين عملوا خلال حياتهم في منزلهم. لم تتقاضَ تلك العاملات مقابل عملهن في النظافة، الطبخ وتربية الأولاد على الرغم من أن هذا العمل كان ضروريًا، وهو يعتبر ضروريًا اليوم أيضًا. اليوم، كمسنّات، هن غير مستحقات لمخصصات تقاعد تمكّنهن من العيش.   

إن التقاعد والضمان الاقتصادي عند الشيخوخة هو مسألة تخص جميع العمال، وتلزمهم بالتضامن الاجتماعي الأساسي.  شروط العمل لدى العمال تشمل أيضًا الثبات الاقتصادي من بعد جيل التقاعد.  التأمين التقاعدي المناسب هو مفتاح الراحة النفسية لدى العمال، وبالتالي فهو أحد الشروط من أجل جهاز اقتصادي سليم ومزدهر.  إلا أنها مسألة لا نكثر من التعامل معها.  لا تملك مجموعة البالغين في إسرائيل، لا سيما البالغين من المجموعات المستضعفة، العديد من الوسائل من أجل خوض النزاع. بالنسبة للبعض، ليس من المريح التفكير في موضوع الشيخوخة والفقر الذي تحمله معها للعديد منا. إن الفقر عند الشيخوخة ليس قدرًا -إنه نتيجة عدم مسؤولية دولة إسرائيل تجاه جميع مواطنيها

أعضاء منظمة قوة للعمال يعتبرون أنفسهم ملتزمين برفع أصواتهم فيما يتعلق بهذه القضية، وذلك من أجل تحسين مستوى حياتهم وحياة المجتمع بأسره. ستعمل منظمة قوة للعمال من أجل زيادة مخصصات الشيخوخة الأساسية وتهدف إلى مضاعفة هذه المخصصات لتبلغ مستوى الحد الأدنى للأجور على الأقل. مبلغ يمكّن البالغين كمرحلة أولى من العيش بكرامة. أولئك البالغين ممّن نحن مدينون لهم بحياتنا ورفاهيتنا، ليس فقط كأهالٍ، أجداد وجدات، إنما أيضًا كمن ساهموا في بناء وبقاء مجتمعنا حتى اليوم

كما ونطالب في الوقت نفسه بتطبيق القوانين والأنظمة للمشغلين الذي لا يعملون وفقًا لتعليمات أمر التوسيع ولا يخصصون لعمالهم مبالغ لصناديق التقاعد ويقومون عمليا بسرقة أموالهم. نناشد بتحويل صناديق التقاعد الأساسية لأيدي جهات عامة لمنظمات العمال والإشراف البرلماني، وذلك من أجل تخفيض رسوم الإدارة وضمان استعمال أموال التقاعد بشكل حذر، واستثمارها بشكل يتناسب مع مصالح جمهور العمال.   

في السنوات الأخيرة، نهض العمال والعاملات في إسرائيل، وعملوا من أجل منح أصواتهم وزنًا حاسمًا في إدارة الشؤون التي تحدد نمط حياتنا، جودتها ومستقبلنا ومستقبل عائلاتنا. أصحاب رؤوس الأموال بالتعاون مع حلفاءهم ومبعوثيهم في الحكومة والكنيست -يبذلون كل ما بوسعهم لكتم هذه الأصوات التي تعترض على حقوقهم الزائدة في القوة، السلطة، الأموال والاستغلال. كما الحال في المجالات الأخرى، كذلك أيضًا في مجال الضمان الاجتماعي للبالغين في جيل التقاعد عن العمل، إذ يتوجب على العمال والعاملات الاحتراس، الحماية وخوض النزاعات من أجل حقوقنا، ومحاسبة الحكومات التي تمسّ حقوقنا وجودة حياتنا.

الأول من أيار، منذ أكثر من 120 عامًا، هو يوم نزاع العمال، إذ يقومون فيه بالتظاهر ورفع أصواتهم ضد استغلال وإحباط جمهور العاملات والعمال. إنه يوم احتفالي لذكر إنجازات حركات العمال حتى يومنا هذا. الأول من أيار هو موعد الإعلان مجددًا، أن منظمة قوة للعمالستستمر في العمل من أجل مجتمع بلا تمييز، بلا إحباط وبلا عنصرية أيًا كان نوعها وخلفيتها -الجنس، الأصل، القومية، المواطنة أو الجيل، ومن أجل المساواة بين كافة البشر وبهدف بناء مجتمع غير طبقي في نهاية المطاف. مجتمع خالٍ من المستغِلين والمستغَلين!

Первого мая 2016 года мы отмечаем девять лет деятельности организации “Сила Рабочим — демократическая организация трудящихся”. В течение девяти первых лет мы работали над организацией в профсоюзы тысяч работниц и рабочих во всех отраслях экономики. Сегодня организация  включает 13 000 и представляет 25 000 работниц и рабочих из всех отраслей экономики, сфер деятельности и всех слоев Израильского общества.

От момента создания наша организация непрерывно работала над улучшением условий труда работников, состоящих в ней, и представляемых ею. Наши достижения — это долгий список заключенных трудовых соглашений и разрешенных в пользу рабочих юридических конфликтов с работодателями. Вместе с тем наша организация видит себя обязанной перед всеми трудящимися и поэтому мы инициировали борьбу за увеличение минимальной оплаты до 30 шекелей в час.

Кроме того мы принимаем участие в движении за прямое трудоустройство и устранение посредничества бюро по трудоустройству. Мы боролись против попыток ограничить права рабочих на забастовку. Мы добились повышения базовой зароботной платы всех водителей общественного транспорта до 39 шек/час, а также улучшений условий труда нянь в детских яслях. В этом году мы решили сосредоточить усилия в пользу граждан без пенсии.

Представляя рабочих мы видим своим долгом борьбу с олигархией в Израиле, которая грубо подавляет права работников на продукт их труда. Невыносимое экономическое расслоение Израильского общества — есть плод предпочтения интересов олигрхического капитала перед интересами трудящихся. Соответствуя своему названию “Сила Рабочим”, наша организация стремится побороть вышеуказанные тенденции путем солидарности и организации рабочих в профсоюзы .

В ближайшем году мы посвятим свои усилия созданию общественной солидарности с безголосой частью общества — гражданами без пенсии. По данным центрального бюро статистики в 2013 году у 52% граждан старше 65 лет нет пенсионных сбережений. Эти граждане вынуждены жить на пособие по старости, составляющее лишь половину минимальной зарплаты! И это не смотря на то, что многие из них, проработав всю жизнь, вынуждены работать и после достижения пенсионного возраста.

Из стран OECD Израиль находится на одном из первых мест по количеству стариков, живущих за чертой бедности: 23% в Израиле против 12,8% в среднем по OECD. Таким образом, многие пожилые люди по выходе на пенсию испытывают ощутимое снижение качества жизни, а некоторые просто оказываются за чертой бедности.

Вопрос о пенсиях был частично решен правительством в 2008 году, но по прежнему сохраняются большие разрывы в размерах пенсии в разных отраслях, обусловленные размерами пенсионных отчислений работодателя. В течение первых лет после принятия Правительством решения о пенсиях от 2008 года пенсионные отчисления работодателей были незначительны. Слабые, не организованные в профсоюзы рабочие стали жертвами неполного разрешения пенсионного вопроса. Особо остро вопрос стоит на периферии, среди палестинцев-граждан Израиля и среди репатриантов. Причиной всему является неполное решение пенсионного вопроса со стороны правительства, не обеспечивающее выходящих на пенсию граждан достойными средствами к существованию. Организация “Сила Рабочим” прилагает все усилия для разрешения этого острейшего вопроса.

Вместе с тем необходимо заметить, что пенсионные сбережения инвестируются владельцами фонов через биржу. Таким образом владельцы пенсионных фондов бесплатно страхуют и преумножают свой капитал. Таким образом сбережения трудящихся используются в интересах олигархии. Мы считаем это вопиющей несправедливостью и стремимся передать пенсионные фонды в руки государства для продвижения интересов всего общества. В частных же кругах наши сбережения служат на пользу лишь интересам олигархии.

Среди граждан, не имеющих пенсии, выделяются репатрианты, то есть граждане,   которые не имели возможности накопить пенсионные сбережения в Израиле. Некоторые из них не получают даже социальных пособий. Израиль, как общество репатриантов, лишило их своей заботы. Так же обошла стороной помошь и тех, кто посвятил свою жизнь домашнему хозяйству, так необходимому для общества.

Пенсия и социальное страхование  — темы касающиеся каждого и обязывающие общество к солидарности. Достойное пенсионное обеспечение — ключ к душевному спокойствию трудящихся, однако эта тема редко получает огласку в нашем обществе. У граждан пенсионного возраста мало политической силы, тогда как граждане до пенсионного возраста зачастую просто не понимают важности социального страхования. Старческая бедность — это не рок судьбы, но следствие отступления Государства от социальной ответственности перед своими гражданами.

Наша организация — это голос в пользу граждан, не имеющих пенсии. Мы приложим все силы для удвоения пенсионного обеспечения и приравнивания его к минимальной оплате. Эта сумма обеспечит достойное проживание нашим родителям, которым мы обязаны столь многим.

Мы требуем ужесточения контроля за соблюдением законов, обязывающих работодателей выплачивать установленные отчисления работникам. Мы требуем перевода пенсионных фондов в руки Государства и под парламентский контроль для  уменьшения комиссионных выплат. Мы требуем обеспечение безопасности и гарантированности при инвестировании пенсионных фондов.

В последние годы мы наблюдаем пробуждение общественного сознания в вопросах влияния интересов большого капитала на политику. Трудящиеся начали осознавать влияние большого капитала на политику и свое будущее. Мы стоим на страже социального обеспечения рабочих. Пытающиеся идти против интересов трудящихся заплатят большую политическую цену.

Первое Мая вот уже сто двадцать лет является днем, в который рабочие подают свои голоса против эксплуатации. Это также и день, напоминающий нам о достижениях рабочего движения за всю историю своего существования. Для нас Первое Мая — это шанс напомнить что “Сила Рабочим” будет и впредь бороться против расизма, эксплуатации и всяческой дискриминации. Наша цель — справедливое общество без эксплуататоров и эксплуатируемых!

הוספת תגובה

התגובה

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן