lang="en-US"> כוח לעובדים » פנסיה – דף מידע

פנסיה – דף מידע

 מאתר קו לעובד (מעודכן 9.2005)

 

עובדים רבים בענפי הבניה, התעשיה, השמירה הנקיון והתחזוקה ועוד ענפים רבים זכאים לפנסיה מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. רק צריך לדרוש.

 

1. העתיד מבטיח חוק פנסיה לכל עובד

מליון עובדים, 80% מהם שכירים, אינם מבוטחים בהסדר פנסיה כלשהו. בינואר 2005 מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית, הצעת חוק פנסיה חובה לפיו לכל עובד במדינת ישראל יהיה הסדר פנסיה. על-פי הנתונים שהוצגו בכנסת, רק לכ-50% מהעובדים בישראל יש קרן פנסיה מעבר לקיצבת הזיקנה המובטחת בביטוח לאומי. על-פי החוק המוצע, יחוייב המעסיק להפקיד כספים עבור ההסדר הפנסיוני של העובד ועל מעסיק שלא יעשה כן יוטל עונש של שישה חודשי מאסר. הרעיון יפה אבל עוד רחוק היום שיהפוך לחוק.

2. העתיד כבר כאן – פנסיה לכל עובד לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

העובדה כי רק ל-50% מהעובדים אין הסדר פנסיוני איננה נובעת רק מכך שאין עדיין חוק פנסיה חובה, אלא גם מכך שמעסיקים רבים – שעליהם חלים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה – אינם ממלאים את חובתם החוקית להפקיד עבור העובד כספים בקרן פנסיה. ככל שכושר המיקוח של העובדים גבוה יותר, מוסדר להם ביטוח פנסיוני. בענפים בהם השכר נמוך קיימת הפרה שיטתית של זכויות העובדים, גם הזכות לביטוח פנסיוני. בענפים רבים קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה המחייבים את המעסיק להפקיד כספים עבור הסדר פנסיה של העובד. אמנם, כיום אין סנקציה פלילית על מעסיק שאינו מפקיד כספים לפנסיה למרות שהוא חייב לעשות כן על פי הדין, אולם, מעסיק שלא עושה כך נוטל על עצמו סיכון כי יידרש לשלם כספים אלו בתוספת פיצויי הלנת שכר שעלולים להגדיל את התשלומים לעובד פי כמה. בכל זאת, מעסיקים רבים מתעלמים מהוראות הדין.

3. הפרת הזכות לביטוח פנסיוני כדאית למעסיקים

מעבידים רבים, וביניהם חברות גדולות ומכובדות, לרבות מתחום חברות כח אדם, שמירה ואבטחה, נקיון ותחזוקה מעדיפות לקחת את הסיכון ולא לשלם לעובדיהם עבור קרן פנסיה. המציאות מצדיקה את החלטתם: עובדים מעטים מודעים לזכותם, ואלו שכן מודעים לעיתים רחוקות דואגים לממש את זכותם ומגישים תביעה. רבות מן התביעות שמוגשות מסתיימות בסופו של דבר בפשרה בסכום זעום יחסית לזכותו של העובד. גם אם מדי פעם מתעקש עובד להגיע לפסק דין וזוכה בו, מדובר במקרים בודדים שנדירותם הופכת את רמיסת הזכויות הפנסיוניות של העובדים לכדאית עבור המעסיק. צריך להדגיש, כי ההפסד של העובד אינו נמדד רק בסכומים שאותם לא הפריש למענו המעסיק; העובד מפסיד הרבה יותר מכך, משום שבלי הפרשות המעביד אין הוא צובר כלל זכויות פנסיוניות, והסכומים המנוכים משכרו לקרן הפנסיה אינם ממלאים את יעדם, אלא רק מתפקדים כתוכנית חיסכון בתנאים ירודים. בנוסף לכך, כשתוכנית הפנסיה היא לפנסיה מקיפה, היא מבטחת את העובד ומשפחתו למקרה של אובדן כושר עבודה או מוות, אבל אם המעביד אינו מפריש את חלקו, גם ביטוח זה אינו בתוקף.

4. לא מוותרים על הביטוח הפנסיוני

עובד התובע באופן אישי את זכותו להסדר פנסיוני מכוח ההסכמים הקיבוציים, מוגן בחוק מפני פיטורים. יתר על כן, הנושא הפנסיוני הוא עילה מצוינת להתארגנות עובדים. גם הזכות של העובדים להתארגן או לפעול למען ההתארגנות מעוגנת בחוק. כאמור, עובדים רבים אינם יודעים שלמעשה יש להם זכות מוקנית להפרשה לפנסיה מהמעביד מכוח ההסכמים הקיבוציים. הטבלה הר”מ אמורה לסייע לעובדים לבדוק את זכאותם לפנסיה על מנת שיפעלו למימוש הזכות.

 

 

הענפים בהם קיימת חובת הפקדה לתנאים פנסיונים

צווי הרחבה לפנסיה מקיפה

הענפים בהם יש חובה על כל המעסיקים בענף להפריש לפנסיה מקיפה

(כולל ביטוח אובדן כשר עבודה ופיצויי פיטורים, חלקי) 

ענף(הסכם / צו)

סוג פנסיה

הפקדות מעביד

הפקדות עובד

תחילת הפקדות

בניה ועבודות ציבוריות

קרן פועלי בניין

18.1% (כולל זכויות סוציאליות נוספות)

5.5%

מיום תחילת העבודה

מתכת חשמל אלקטרוניקה מוסכים ותוכנה

קרן פנסיה

13.33%

5%

אחרי 6 חודשי ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

עובדי חברות כח אדם

קרן פנסיה מאושרת

12% לקרן פנסיה או:

13.33% לביטוח מנהלים ועוד עד 2.5% לביטוח אבדן כושר עבודה

6% לקרן פנסיה או:

5% לביטוח מנהלים

אחרי 9 חודשים

מכבסות קיטור (או מכבסת קיטור וניקוי כימי ביחד)

מבטחים

12%

5.5%

אחרי 3 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מלונאות

 

מבטחים פנסיה מקיפה

12%

5.5%

לאחר 12 חודשים

מי שהתקבל לאחר 1/8/96 – אחרי 9 חודשים

מי שהתקבל מעל גיל 30 – מיום תחילת עבודה

מורי דרך.

מבטחים

12.5%

5%

מתחילת העבודה

שמירה ואבטחה

מבטחים

13.3%

 

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

נקיון ותחזוקה

מבטחים או קרן מוכרת אחרת

13.3%

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מי ששולמה עבורו פנסיה במקום עבודתו הקודם – מהיום הראשון.

פלסטיקה

מבטחים

12%

5.5%

לאחר 3 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

גומי

מבטחים

12%

5.5%

לאחר 3 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

טכסטיל והלבשה לפי הסכם קיבוצי – על כל המעבידים בהתאחדות התעשינים

יש חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

ייצור נעליים ותפרות הסכם קיבוצי

 

יש חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשי

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

עץ, נגרות בנין, רהיטים ומוצרי עץ אחרים – המעבידים בארגון הארצי של נגרי רהיטים ובניין.

 

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קרמיקה וזכוכית לפי הסכם קיבוצי.

חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קרטון ואריזה – צו הרחבה עד 20 עובדים

 

מבטחים

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הנסיון – 3 חודשים

  

צו הרחבה לפנסיית יסוד בלבד

(פנסיה לאחר גיל הפרישה, ללא ביטוח אובדן כשר עבודה, חובה על כל המעסיקים בענף ללא פיצויי פיטורים) 

ענף(הסכם / צו)

סוג פנסיה

הפקדות מעביד

הפקדות עובד

תחילת הפקדות

כל ענפי התעשייה

מבטחים – פנסית יסוד

6%

5.5%

מיום תחילת עבודה אלא אם מצויין אחרת

טכסטיל והלבשה –

כל המעבידים בהתאחדות התעשינים

 

מבטחים

6%

 

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

ייצור נעליים ותפרות

לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

6%

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

עץ, נגרות בנין, רהיטים ומוצרי עץ אחרים – צו ההרחבה בתעשיה

 

מבטחים

6%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קרמיקה וזכוכית

לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

6%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מרצפות

מבטחים

6%

5.5%

אחרי חודשיים ניסיון

פרמצבטיקה

מבטחים

6%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מזון – שוקולד וממתקים – לפי צו הרחבה בתעשייה

 

מבטחים או קרן פנסיונית אחרת

6%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קפה נמס – לפי צו הרחבה בתעשייה

 

מבטחים או קרן פנסיונית אחרת

6%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

חקלאות

קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים שכירים

6%

5%

אחרי 6 חודשי ניסיון

מוסכים

מבטחים – יסוד

6% לפנסית יסוד

 

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

  

פנסיה מקיפה על פי הסכם קיבוצי

(צריך לבדוק אם המעסיק חתום על ההסכם הקיבוצי)

ענף(הסכם / צו)

סוג פנסיה

הפקדות מעביד

הפקדות עובד

תחילת הפקדות

עובדי תחנות הדלק – המעבידים החברים בהתאחדות הסוכנים בעלי ותחנות הדלק בישראל

 

מבטחים או קרן פנסיה אחרת לפי הודעת האיגוד הארצי

בעל התחנה 11%

5%

לאחר 3 חודשי ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

הובלת מטענים – הסכם קיבוצי מיום 11/5/2000 – התאחדות בעלי מפעלי תובלה בישראל

 

קרן פנסיה עתידית

12% ועוד 2.33% השלמת פיצויי פיטורים

5.5%

חל על כל העובדים שאינם מבוטחים

קיים ספק אם חל על עובדים בתקופת ניסיון. אם כן, חל לאחר 11.5 חודשים ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

שילוט והעתקות אור – הסכם קיבוצי החל על מעבידים החברים בהתאחדות המלאכה והתעשיה באיזור הצפון

מבטחים או קרן פנסיה או ביטוח מנהלים לקצבה

12%

5.5%

בהסכם הקיבוצי – ההפקדות הן לאחר 24 חודשי תקופת נסיון וללא הפקדה רטרואקטיבי

קרטון ואריזה -הסכם קיבוצי החל על מפעלים החברים בהתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

מבטחים

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הנסיון – 3 חודשים

קרטון ואריזה – הסכם קיבוצי החל על מפעלים החברים בסקצית הקרטונג’ של התאחדות התעשיינים

מבטחים

12%

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

אפיה, קונדיטוריות וטחנות קמח – הסכם קיבוצי חל על מעבידים החברים בועד הארצי של בעלי המאפיות בישראל

 

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

5.5%

אחרי חודשיים ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מזון – מיצים ריבות ושימורים – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים

מבטחים או קרן פנסיונית אחרת

12%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

שמרים מרגרינה וסבון – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים

מבטחים או קרן פנסיונית אחרת

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

חקלאות – כל ענפי החקלאות האריזה, הדרים, נשירים ופרחים, גננות נוי, משתלות

אחדות או כל קרן אחרת שיוסכם עליה

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הניסיון – 12 חודשים

חקלאות – מנהלי עבודה עובדי מינהל, ועובדים מדורגים בדירוג האחיד.

אחדות או כל קרן אחרת שיוסכם עליה

12% לעובד קבוע

6% לעובד זמני

5.5%

תקופת הניסיון – 12 חודשים

אחים ואחיות בבתי חולים

“קו הבריאות” – קופת גמל לתגמול ופיצויים בע”מ

5%

5%

עובדים חדשים יצטרפו לפנסיה צוברת

אחים ואחיות בקופת חולים כללית

קרן גמלאות מרכזית

12%

5.5%

 

יהלומים – התאחדות היהלומנים

מבטחים או רקן מאושרת אחרת

12%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון

קולנוע: סדרנים, טכנאים, קופאים ונקיון – מעבידים החברים בהתאחדות ענף הקולנוע בישראל

 

כל קרן פנסיה

12%

5.5%

אחרי 18 חודשי ניסיון

כל ענפי התעשייה – הסכם קיבוצי החל על כל המפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים בישראל

מבטחים – פנסיה מקיפה או הסדר פנסיוני מתאים אחר

12%

5.5%

מיום תחילת העבודה אלא אם מצויין אחרת.

מסחר ושירותים בהסכם קיבוצי לפי רשימת ענפים.

מקפת, מבטחים או קופת תגמולים מוכרת כולל בנק

6%

5%

אחרי 6 חודשי ניסיון

טכסטיל והלבשה לפי הסכם קיבוצי – על כל המעבידים בהתאחדות התעשינים

יש חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה ;בתעשיה

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

ייצור נעליים ותפרות הסכם קיבוצי

 

יש חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשי

5.5%

לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

עץ, נגרות בנין, רהיטים ומוצרי עץ אחרים – המעבידים בארגון הארצי של נגרי רהיטים ובניין.

 

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון – באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קרמיקה וזכוכית לפי הסכם קיבוצי.

חובה לפנסיית יסוד לפי צו הרחבה בתעשייה

מבטחים

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מזון – שוקולד וממתקים – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים

מבטחים או קרן פנסיונית אחרת

12%

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

קפה נמס – לפי הסכם קיבוצי של התאחדות התעשיינים

 

מבטחים או קרן פנסיונית אחרת

12% לפי הסכם קיבוצי

6% לפי צו הרחבה בתעשיה

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

מוסכים

מבטחים – מקיפה או יסוד לפי בחירת המעביד

12% לפנסית מקיפה

6% לפנסיה יסוד

5.5%

אחרי 6 חודשי ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן