lang="en-US"> כוח לעובדים » נציבות “כוח לעובדים” לטיפול בהטרדות מיניות

נציבות “כוח לעובדים” לטיפול בהטרדות מיניות

הוטרדת במקום העבודה בכל דרך שהיא?

פני אלינו עכשיו:

מור דיטש –  law@workers.org.il

חשאיות מוחלטת מובטחת של הפונות/ים

אנו נוכל לסייע לפונות ולפונים בדרכים הבאות:

א. הקשבה ותמיכה.

ב. יצירת קשר עם מוקדי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית שיוכלו להוסיף תמיכה, יעוץ וליווי.

ג. ליווי ביצירת קשר עם ההנהלה, במידת הצורך, דרך נציגות סניף כוח לעובדים במקום העבודה.

ד. קיום הסברה בנושא מניעת הטרדה מינית, במקומות העבודה.

כידוע, הטרדות מיניות במקום העבודה הן חזון נפרץ, והמקרים שבהם עובדות מתלוננות כנגד מטרידיהן, פועלות בתקיפות להפסקת ההתנכלויות, ואף מביאות את המטרידים לדין, הם עדיין נדירים. אחת הסיבות לכך היא, שעובדות חוששות מפני התנכלות למי שמעזה להתלונן, הן על ידי מעסיקיה, הן על ידי הממונים עליה, והן על ידי עובדים אחרים. חשש זה משמעותי במיוחד כאשר ההטרדה המינית באה מצד המעסיק או מי שהמעסיק חפץ ביקרו.

כדי להגן הגנה של ממש על עובדות ולסייע להן סיוע במקרה של הטרדה מינית והתנכלויות הכרוכות בה, יש צורך בנציגות מטעם העובדים. ניתן לפנות לנציגות באופן דיסקרטי ותוך שמירה על יחסי אמון, ואשר יחד עם זאת נותנת מענה של ממש למקרים אלה.

לשם כך, הקמנו צוות פעולה מטעם כוח לעובדים, שירכז את הפעילות בנושא הטרדות מיניות בסביבת העבודה.

יצרנו קשר עם נציגות ונציגים של הסניפים במקומות העבודה המאוגדים בכוח לעובדים, אשר ישמשו כתובת שאליה יוכלו לפנות עובדות ועובדים אשר מרגישים נפגעים כתוצאה מהטרדה מינית במקום העבודה. ההדרכות לצוות ולנציגות הסניפים יהיו בהובלת המרכז לנפגעות תקיפה מינית אשר מתמחה בנושא.

אלה המרגישים נפגעים יוכלו לפנות הן לנציגות והנציגים שלהם, והן אלינו באופן ישיר

מידע לגבי הטרדות מיניות במקום העבודה – כאן

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן