lang="en-US"> כוח לעובדים » טיפול בהטרדות מיניות בכוח לעובדים

טיפול בהטרדות מיניות בכוח לעובדים

הוטרדת במקום העבודה?

עובדות/ים המאוגדות בכוח לעובדים מוזמנות/ים לפנות להתייעצות ותמיכה לנציבות לטיפול בהטרדות מיניות בכוח לעובדים:
מור דיטש –  law@workers.org.il
חשאיות מוחלטת מובטחת של הפונות/ים

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות כוח לעובדים, אשר לא ישלים עמן. כארגון עובדים דמוקרטי, רואה כוח לעובדים בסביבת עבודה בטוחה ונקייה מהטרדה מינית והתנכלות, זכות בסיסית ויעשה כל שביכולתו לשמור על סביבה כזו עבור הנשים והגברים הרבים הפעילים בארגון.

לתלונה על הטרדה מינית במסגרת פעילות ו/או עבודה בכוח לעובדים, פני עכשיו לממונות להטרדה מינית בכוח לעובדים:

שרון קטרון – 054-6868887

נעמה לזימי – 0524441435

אורלי שנקר

נטע ארנון-שושני

 

דוא”ל ממונות על הטרדה מינית בכוח לעובדים: sch@workers.org.il

חשאיות מוחלטת מובטחת של הפונות/ים

החוק לטיפול בהטרדות מיניות מגדיר ומפרט את המקרים השונים והפעולה המתחייבת מהן. בין היתר, הוא מורה על מינוי ממונות לטיפול בהטרדות מיניות בכל מקום עבודה ועל הכנת תקנון לטיפול בתלונות. מסמכים אלו הינם מסמכים מפורטים וארוכים. על מנת להנגיש את המידע ניסחנו זכותון קצר ובו מופיעים, בשפה פשוטה, הזכויות והחובות הנגזרים מהחוק.

תקנון למניעה וטיפול בהטרדה מינית בכוח לעובדים-ארגון עובדים דמוקרטי

זכותון: מדריך לנפגעות/י הטרדה מינית

בארגון עובדים ישנו פן נוסף לטיפול בהטרדות מיניות, אלו הן הטרדות מיניות המתרחשות במקומות העבודה המאוגדים בארגון. בכדי לתת מענה למוטרדות מינית במקומות העבודה המאוגדים, הוקמה הנציבות לטיפול בהטרדות מיניות שנותנת תמיכה וייעוץ למוטרדות במקומות העבודה השונים.

לפרטים נוספים בקרו בעמוד הנציבות לטיפול בהטרדות מיניות בכוח לעובדים

אתר כוח לעובדים נבנה בפלטפורמת WordPress MU | כל התכנים באתר מוגנים ברישיון Creative Commons
הקמה: יוחאי עילם , חנית כהן | עיצוב: רונן אידלמן הפקה: נעה נוצני | ניהול: מתן בורד| ייעוץ: עידו פישמן